Výsledky vyhľadávania

uvedenie

uvedenie 3 (podnet činnosti, zmeny stavu)
aktivizovanie (u. do činnosti) lat.
reaktivizovanie (opätovná, opakovaná aktivácia) lat.
inaktivácia (u. do stavu nečinnosti) lat. odb.
synchronizovanie (u. do súladu, najmä časového, zladenie, zlaďovanie) gréc. kniž. a odb.
harmonizácia (u. do súladu, zosúladenie, zladenie) gréc.
normalizácia (úprava vzťahov medzi ľuďmi, skupinami, štátmi do súladu so záväznými pravidlami, do zvyčajného stavu) lat.
legalizácia (u. do zákonného stavu, dodatočné uznanie, uzákonenie) lat.
justovanie (u. prístroja do správneho stavu, jeho nastavenie, príprava) lat. tech.
servis (u. lopty do hry, úder, podanie, vhodenie v tenise, volejbale a pod.) angl. šport.
recykling (u. znova do obehu, opätovné využitie, využívanie surovín obsiahnutých v odpadoch, spracovanie, spracovávanie použitých materiálov) lat. + gréc.-angl.