Výsledky vyhľadávania

palica

feruľa (richtárska p.; p. al. prút na trestanie) lat. zastar.
bunkoš (ozdobná pastierska p.) maď.
fokoš (p. so sekerovitým ostrím, hrubá valaška) maď. hovor.
berla (hore ohnutá štylizovaná pastierska p., symbol biskupskej hodnosti al. kráľovskej moci, žezlo) lat.
sceptrum /ske-/ (veliteľská, panovnícka berla) gréc.-lat.
pedum (kráľovská, opátska al. biskupská berla) lat. kniž.
buzogáň (tur. veliteľská p. podobná palcátu hist.; veký, ťažký kyjak, najmä v rozprávkach) tur.
baton (šermiarska p.) franc. šport.
ukriuk (p. s koženou slučkou na chytanie koní) mongol.
taktovka (palička, kt. dirigent udáva pravidelné striedanie prvkov hudby) lat.
tágo (biliardová p.) špan.
hokejka (zahnutá drevená p. na hranie hokeja) angl. šport.
špajdľa nem.
špilka (tenká drevená palička, tyčinka používaná pri príprave jedál) nem. hovor.
caduceus /ka-/
kérykeion (hlásateľská p., berla úradných hlásateľov v starom Grécku a Ríme) gréc.
tyrsus /-zus/ (dlhšia drevená p. s viničom, brečtanom a píniovou šiškou, symbol boha Dionýza) gréc.
kalumet (indiánska pomaľovaná p. s perami na obradné účely) franc.

prút

prút 1 (tenký konár)
feruľa (p. al. palica na trestanie) lat. zastar.
virgáč (korbáč) lat. hovor. expr.
virguľa (p. používaný na hľadanie vody al. nerastov) lat. porovnaj korbáč

výchova

-pédia (nápravná, napravujúca v.; v. všeobecne) gréc. v zlož. sl.
edukácia (vzdelávanie) lať. zastar. kniž.
drezúra (prísna, tvrdá v., vyčerpávajúce učenie) franc.-nem. expr.
dril (prísna, bezduchá v.) nem. pejor.
feruľa (prísna v., dozor) lat. zastar. pren. mať, byť pod f.
enkulturácia (učenie v detstve a dospievaní, ktorým si človek osvojuje hodnoty a normy danej spoločnosti) gréc. + lat.
andragogika (v. a vzdelávanie dospelých) gréc. pedag.
gymnastika (telesná v., telesné cvičenie zamerané na všestranný rozvoj ľudského tela, telocvik) gréc. šport.
paideia /pajdeja/
paidea /paj-/ (v. k telesnej a duševnej jednote, v starom Grécku) gréc.
skauting (v. mládeže vo vzťahu k prírode) angl.
woodcraft /vudkraft/ (odnož skautingu založená E. T. Setonom, v. k všestrannému zdokonaľovaniu človeka pobytom v prírode, lesná múdrosť) angl. porovnaj vyučovanie

dohľad

kontrola franc.
vizitácia (dozor, overovanie, preskúmanie, prehliadka, previerka) lat. zastar.
inšpekcia (dozor, najmä úradný, kontrola, prehliadka) lat.
revízia (skúmanie, preskúmanie, preverenie, preverovanie, zistenie, zisťovanie správnosti, aj s cieľom zmeny, úpravy) lat.
supervízia (opakovaná revízia preverujúca správnosť už vykonanej revízie) lat.-angl. odb.
inventúra (zisťovanie skutočného stavu hosp. prostriedkov a porovnanie s účtovným stavom) lat. admin.
validácia (skúmanie, kontrola výšky účtov) lat. účt.
skontro (skúmanie, preskúmanie, kontrola číselnej správnosti pokladničných dokladov a súladu hotovosti s účtovným zostatkom v pokladničnej knihe) tal. účt.
monitoring (sústavné sledovanie, pozorovanie, kontrolovanie) angl. odb.
lustrácia (prehliadka kníh, dokladov, najmä verejných, s cieľom zistiť údaje, zisťovanie údajov) lat.
perlustrácia (úradná prehliadka, kontrola) lat. práv.
observácia (pozorovanie, pátranie) lat. kniž.
screening /skrí-/ (tech. kontrola národných práv. noriem a ich porovnávanie s normami Európskej únie) angl.
inšpícia (dozor nad priebehom predstavenia) lat. div.
cenzúra (skúmanie, posúdenie, posudzovanie, kontrola a dozor nad informáciami určenými na zverejnenie, najmä z hľadiska polit. a mravného) lat.
autocenzúra (posúdenie, posudzovanie vlastného diela z hľadisla morálnej al. polit. prípustnosti, vlastná kontrola) gréc. + lat.
garde (dozor nad niekým, najmä dievčaťom v spoločnosti) franc. hovor.
feruľa (dozor, prísna výchova) lat. zastar. pren. mať, byť pod f.
probácia (d. nad obvineným, odsúdeným al. predčasne prepusteným pri výkone trestu mimo väzenia) lat.