Výsledky vyhľadávania

dráždivosť

dráždivosť 2 (vzrušovanie)
nervozita (duševný nepokoj spojený s úzkosťou, podráždenosťou, zvýšená nervová d.) lat.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
satyriáza (chorobná erotománia u mužov) gréc. lek.
nymfománia (erotománia u žien) gréc. lek.
metrománia gréc. lek.
andrománia gréc. lek.
uterománia (chorobná erotománia u žien) lat. + gréc. lek.
ovariománia (nenásytná erotománia u žien) lat. + gréc. lek. porovnaj príťažlivosť 2zmyselnosť

dráždivosť

dráždivosť 1 (citlivosť)
excitabilita (schopnosť živých organizmov aktívne reagovať na zmenu prostredia) lat. biol.
tetánia (zvýšená nervovo-svalová d. pre nedostatok vápnika prejavujúca sa kŕčmi) gréc. lek.
ekzematóza (zvýšená d. kože prejavujúca sa vznikom zápalového ochorenia) gréc. lek. porovnaj citlivosť 1

zmyselnosť

erotika (pohlavná láska) gréc.
erotizmus (zvýšená z., silná náklonnosť k pohlavnému vzrušeniu) gréc.
hypererotizmus (nadmerný erotizmus) gréc. lek.
erotománia gréc. lek.
hypersexualita (nadmerná vystupňovaná túžba po pohlavnom styku, chorobná pohlavná dráždivosť a žiadostivosť, vystupňovanie pohlavných záujmov a pudov) gréc. + lat. lek.
libido (pohlavné al. erotické prianie, vzrušenie) lat. lek. biol.
sex lat.-angl.
sexus lat.
sexualita (pohlavný pud) lat. odb.
afrodízia (nadmerne silný pohlavný pud) vl. m. lek.
kontrektácia (z. v rámci spoločenských stykov, napr. tanec) lat.
pikantnosť (dráždivosť) franc.
animálnosť (pudovosť, živočíšnosť) lat. pejor. porovnaj pôžitkárstvo

podráždenosť

podráždenosť 2 (zvýšená (fyziol.) reakcia)
iritácia (šírenie vzruchu, dráždenie) lat.
irritabilita (dráždivosť, predráždenosť) lat.

citlivosť

citlivosť 1 (schopnosť vnímať vonkajšie podnety a reagovať na ne)
senzitívnosť (vnímavosť na zmyslové podnety, schopnosť organizmu reagovať na podnety) lat. kniž. a odb.
iritabilita (dráždivosť, podráždenosť, predráždenosť) lat.
sagacita (schopnosť vnímať pocity, citové podnety, vnímavosť) lat. lek.
hypestézia (znížená c.) gréc. lek.
oxyestéza (zvýšená c.) gréc. lek.
alergia (zvýšená c., precitlivenosť organizmu) gréc. lek.
hypersenzibilita (zvýšená, nadmerná c., precitlivenosť) gréc. lek.
hyperpatia (zvýšená vnímavosť na rôzne podráždenia) gréc. lek.
organoleptika (vnímanie, pociťovanie vlastností látok zmyslami) gréc. odb.
estézia (vnímanie pocitov pôsobením podnetov na zmyslové orgány, pociťovanie) gréc. psych.
chemorecepcia (vnímanie podnetov chemickej povahy, chuť, čuch) gréc. + lat. biol.
algézia (vnímanie bolesti) gréc. lek.
hypoalgia (znížené vnímanie bolesti) gréc. lek.
hyperalgézia (zvýšené vnímanie bolesti) gréc. lek.
idiosynkrázia (precitlivenosť, neznášanie niektorých liekov, peľu, peria, potravín a pod.) gréc. farm. lek.
hyposmia (citlivosť čuchu, znížené vnímanie čuchových podnetov) gréc. lek.
hyperosmia (citlivosť čuchu, zvýšené vnímanie čuchových podnetov) gréc. lek.
dyzosmia (porucha c. čuchu) gréc. lek.
kakosmia (falošné vnímanie nepríjemných zápachov) gréc. lek.
pseudosmia (mylné vnímanie vône al. zápachu) gréc. lek.
parosmia (vnímanie neexistujúceho pachu) gréc. lek.
dysguezia (porucha c. chuti) gréc. lek.
parageuzia (chorobná c., keď chuť nezodpovedá podnetu, pachuť) gréc. lek.
hypogeuzia (znížené vnímanie chuťových podnetov) gréc. lek.
haptika (hmatové, dotykové vnímanie) gréc. zastar.
parestézia (c. hmatu, pocit nezodpovedajúci druhu podnetu, vnímanie dotyku ako pálenia) gréc. lek. psych.
paralgia (c. hmatu, vnímanie bolestivých pocitov ako príjemných) gréc. lek.
hyperakúzia (zvýšená c. na zvuk) gréc. lek.
meteorosenzitivita (c. na počasie, zmeny počasia) gréc. + lat. biol.
fotosenzitivita (zvýšená c. na svetlo) gréc. + lat.
psychoesteréza (vnímanie chladu) gréc. lek.
parakúzia (sluchové vnímanie odchylné oproti ostatným jedincom, zmena sluchu) gréc. lek.
onychalgia (precitlivenosť nechtov) gréc. lek.
termoestézia (c. organizmu na teplo) gréc. lek.
ortopanchromázia gréc. fot. zastar.
panchromázia (c. fotografickej vrstvy na všetky farby) gréc. fot.
ortochromázia (c. fotografickej vrstvy na zelené a žlté svetlo) gréc. fot. porovnaj vnímavosť

príťažlivosť

príťažlivosť 2 (pútavosť, čaro)
šarmantnosť (osobná p., pôvab, čaro) franc.-angl.
atrakcia lat.
atraktívnosť (lákadlo, zaujímavosť, pútavosť, lákavosť, príťažlivé, pútavé, zaujímavé predstavenie, vystúpenie) lat. kniž.
sugestivita (pôsobivosť, podmanivosť na myslenie, cítenie, vôľu, konanie) lat.
romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, čarovnosť, podmanivosť) franc.
rajc (dráždivý pôvab, čaro, najmä ženské, dráždivosť) nem. subšt.
sexappeal /seksepíl, segzepíl/
sexepíl (pohlavná p.) angl.
epigamia (p. živočíšnych jedincov odlišného pohlavia v dôsledku nápadného zovňajšku) gréc. biol. porovnaj čaro

pôvab

poézia (čaro, kúzlo) gréc.-lat.
gracióznosť (vyberanosť, pôvabnosť, ladnosť, jemnosť najmä ženská) lat. kniž.
šarmantnosť (osobná príťažlivosť, čaro) franc.-angl.
pitoresknosť (malebnosť, pestrofarebnosť) tal.-franc. kniž.
rajc (dráždivý p., čaro, najmä ženské, príťažlivosť, dráždivosť) nem. subšt. porovnaj čaro

čaro

šarmantnosť (osobná príťažlivosť, pôvab) franc.-angl.
gracióznosť (vyberanosť, pôvab, pôvabnosť, ladnosť, jemnosť, najmä ženská) lat. kniž.
poézia (pôvab, kúzlo) gréc.-lat.
romantizmus (silné citové pôsobenie nevšednosťou, malebnosť, podmanivosť, príťažlivosť, čarovnosť) franc.
šmrnc (vyberanosť, ladnosť, ľahkosť, švih) nem. hovor. expr.
rajc (č., najmä ženské, príťažlivosť, dráždivý pôvab, dráždivosť) nem. subšt.
sexappeal /seksepíl, segzepíl/
sexepíl (pohlavná príťažlivosť) angl.

napätie

napätie 1 (napätá pozornosť, očakávanie; duševná námaha)
nervozita (duševný nepokoj spojený s úzkosťou, podráždenosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
rajzefíber (nervozita pred ďalekou cestou, cestovná horúčka) nem. expr.
tréma (neistota, strach, nervozita pred vystúpením na verejnosti, skúškou a pod.) lat.-tal.
tenzia (citové napätie, úzkosť) lat. psych.
anxieta (neurčité tiesnivé n., úzkosť bez konkrétnej príčiny, podoby) lat. lek. psych.
dysfória (stav n., úzkosti, nepokoja, podráždenia, rozladenosti) gréc. psych.
psychóza (stav duševného n., nepokoja v skupine ľudí, hromadný duševný nepokoj) gréc.
stres (nadmerné n. organizmu, stav organizmu pri nadmernej záťaži, prijímaní podnetov nadmerne zaťažujúcich organizmus) angl. lek.

úzkosť

depresia lat. lek. psych.
depresívnosť (citový stav prejavujúci sa smutnou náladou, pocitom menejcennosti, stratou záujmov, ľútostivosťou a pod., skleslosť, skľúčenosť, stiesnenosť) lat.
nervozita (duševný nepokoj spojený s ú., podráždenosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
tymopatia (duševné rozladenie, trudomyseľnosť) gréc. lek.
tenzia (citové napätie) lat. psych.
anxieta (ú. bez konkrétnej príčiny, podoby, neurčité tiesnivé napätie) lat. lek. psych.
dysfória (stav ú., nepokoja, podráždenia, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
agorafóbia (strach z veľkého priestranstva a z verejného vystúpenia) gréc. lek. porovnaj strach

podráždenosť

podráždenosť 1 (rozčúlenie, vzrušenie, hnev)
excitácia (vzrušenie, podráždenie, nepokoj) lat. lek. psych.
hystéria (duševný stav pripomínajúci duševnú chorobu prejavujúci sa p., popudlivosťou, nepríčetnosťou) gréc.
hysák (záchvat p., nepríčetnosti) gréc. slang.
psychóza (hromadný duševný nepokoj, stav duševného napätia, nepokoja v skupine ľudí) gréc.
afekt (prudká, krátkodobá citová reakcia nezodpovedajúca podnetu, pohnutie mysle, porušenie duševnej rovnováhy, strata sebakontroly vôľou, prchkosť, rozčúlenie, vzplanutie, vzrušenie) lat.
afekcia (citový záchvat) lat. psych.
nervozita (duševný nepokoj spojený s p., úzkosťou, zvýšená nervová dráždivosť) lat.
rajzefíber (nervozita pred ďalekou cestou, cestovná horúčka) nem. expr.
animozita (silne záporný citový postoj, zaujatosť, nevôľa, nechuť, odpor) lat. kniž.
eretizmus (stav p., vzrušenia) gréc. lek.
dysfória (stav p., úzkosti, nepokoja, napätia, rozladenosti) gréc. psych.
sténia (trvalé duševné vzrušenie) gréc. porovnaj vzrušenie
Bolo zobrazených 11 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 19. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.