Výsledky vyhľadávania

výkon

akt (čin, úkon, konanie) lat.
realizácia (vykonanie, vykonávanie, uskutočnenie, uskutočňovanie) lat.
operácia (vykonávanie činnosti, úkon, riadený postup) lat.
transakcia (peňažná, ekonomická operácia, peňažný prevod, úkon, zmluva) lat. ekon.
exekúcia (v. rozhodnutia, najmä súdneho, ktoré nebolo splnené v stanovenej lehote práv.; v. trestu, najmä telesného, poprava) lat.
persolúcia (vykonanie omše) lat. cirk.
profesionalizmus (vykonávanie činnosti, ako zamestnanie) lat. odb.
majstrovstvo (vynikajúci, znamenitý, dokonalý v.) lat.-nem.
exhibícia (vynikajúci, obdivuhodný v.) lat. pren.
koncert (vynikajúci v., najmä umelecký) franc.-nem. tal.
bravúrnosť (vynikajúci, nápaditý, dokonalý, okázalý v.) franc.
rekord (vrcholný, najlepší, mimoriadny v., najmä v športe) lat.-angl.
parádička (športový v., vynikajúci technický kúsok, najmä samoúčelný) špan. šport. slang.
diletantstvo (vykonávanie odb. činnosti neodborne) lat. aj pejor.
eskamotáž franc.
hókuspókus lat.-angl.
mágia (artistický v. založený na oklamaní zmyslov diváka, kúzelnícky kúsok, kúzlo, kúzelníctvo) gréc.
mikromágia (stolný kúzelnícky v.) gréc.
trik (zručný kúsok kúzelníka) franc.-angl.
ilúzia (kúzelnícky estrádny kúsok) lat. porovnaj zákrokkonanie 1

znalosť

informovanosť (z. vecí) lat.
orientovanosť (z. vecí, rozhľad, prehľad) lat.-franc.
horizont (z. vecí, rozsah znalostí, duševný obzor, rozhľad) gréc. pren.
rudimentum (základné znalosti, vedomosti) lat. kniž.
gramotnosť (z. čítania a písania; vzdelanosť v určitom odbore) gréc.
profesionalizmus (odbornosť) lat. odb.
suverénnosť (dokonalé ovládanie niečoho) franc.
majstrovstvo (dokonalosť, zručnosť, odbornosť) lat.-nem.
bravúrnosť (vynikajúca, nápaditá, dokonalá, okázalá zručnosť, obratnosť) franc.
brilantnosť franc.
viruóznosť (vynikajúca, skvelá, oslňujúca zručnosť) tal. expr.
erudícia (dôkladné vzdelanie, najmä vedecké, skúsenosť, zbehlosť, šikovnosť) lat.
polyhistória (z. mnohých vedných odborov) gréc.
pansofia (súhrn, sústava všetkých znalostí, myšlienka všeobecnej vedy, všeobecného poznania, vševeda) gréc. filoz.
kvalifikovanosť (schopnosť, spôsobilosť vykonávať určitú prácu al. funkciu) lat.
špecializácia (zameranie na určitý užší úsek, oblasť, činnosť, odbornosť) lat.
diletantizmus (povrchná z. odboru, neodbornosť, neodborný prístup) lat. aj pejor.
bilingvizmus (aktívne používanie dvoch jazykov, dvojjazyčnosť) lat.
biglotizmus lat. lingv.
diglosia (ovládanie dvoch jazykov, dvojjazyčnosť) gréc. lingv.
polyglotstvo (ovládanie viacerých jazykov, mnohojazyčnosť, viacjazyčnosť) gréc. kniž. a lingv.
know-how (súbor výrobných, tech. a obchodných znalostí a postupov ako výsledok dlhodobých skúseností) angl. ekon. nesklon.
kulinárstvo (z. použitia potravín pri príprave jedál, kuchárstvo) lat.
ezoterika (vedomosti a znalosti určené len zasväteným, tajnosť, utajenosť, uzavretosť) gréc. kniž.

zručnosť

erudícia (dôkladné vzdelanie, najmä vedecké, skúsenosť, znalosť, zbehlosť, šikovnosť) lat.
prax (obratnosť, šikovnosť, vynachádzavosť, skúsenosť, zbehlosť) gréc.
fortieľ nem. hovor.
kumšt (obratnosť, šikovnosť) nem. hovor. expr.
bravúrnosť (vynikajúca, nápaditá, dokonalá, okázalá z., obratnosť) franc.
grif (šikovnosť, obratný postup) nem. hovor. expr.
majstrovstvo (dokonalosť) lat.-nem.
olymp (najvyššie umelecké majstrovstvo) vl. m. kniž.
ars (remeslo, umenie) lat.
brilantnosť franc.
viruóznosť (vynikajúca, skvelá, oslňujúca z.) tal. expr.
rutina (obratnosť, zbehlosť, šikovnosť, cvik získaný častým opakovaním) franc. pejor. porovnaj obratnosť

obratnosť

kumšt nem. hovor. expr.
fortieľ (šikovnosť, zručnosť) nem. hovor.
majstrovstvo (zručnosť, dokonalosť) lat.-nem.
prax (šikovnosť, zručnosť, vynachádzavosť, skúsenosť, zbehlosť) gréc.
rutina (zručnosť, zbehlosť, šikovnosť, cvik získaný častým opakovaním) franc. aj pejor.
paráda (pôsobivý, obratný pohyb) špan. hovor.
bravúrnosť (vynikajúca, nápaditá, dokonalá, okázalá zručnosť) franc.
brilantnosť franc.
viruóznosť (vynikajúca, skvelá, oslňujúca zručnosť) tal. expr.
fígeľ (duchaplnosť, dôvtip, šikovnosť, vynachádzavosť, vynaliezavosť) lat.-nem. hovor.
diplomacia franc. pren.
taktika (obratný, premyslený postup, obozretnosť, prezieravosť, opatrnosť pri rokovaní) gréc. franc. pren.
grif nem. hovor. expr. pren.
manéver (zručnosť, šikovnosť, premyslené konanie, obratný postup, ťah, úskok) franc.
erudícia (dôkladné vzdelanie, skúsenosť, znalosť, zbehlosť, šikovnosť) lat.
kaukliarstvo (šikovnosť, prefíkanosť, prešibanosť) nem. hovor. pren. pejor. porovnaj zručnosť

ovládanie

ovládanie 2 (dobré znalosti niečoho; riadenie (stroja))
profesionalizmus (odbornosť) lat. odb.
suverénnosť (dokonalé o. niečoho) franc.
majstrovstvo (dokonalosť, zručnosť) lat.-nem.
bravúrnosť (vynikajúca, nápaditá, dokonalá, okázalá zručnosť, obratnosť) franc.
brilantnosť franc.
viruóznosť (vynikajúca, skvelá, oslňujúca zručnosť) tal. expr.
biglotizmus lat. lingv.
diglosia (o. dvoch jazykov, dvojjazyčnosť) gréc. lingv.
bilingvizmus (aktívne používanie dvoch jazykov, dvojjazyčnosť) lat.
polyglotstvo (o. viacerých jazykov, mnohojazyčnosť, viacjazyčnosť) gréc. kniž. a lingv.
telemechanika (riadenie a o. činnosti strojov, zariadení a pod. na diaľku) gréc. tech. porovnaj obratnosťznalosť

odvaha

guráž (smelosť, odhodlanosť) franc. hovor.
bravúrnosť (ľahkomyseľná, prílišná, slepá o.) franc.
hazardnosť (ľahkomyseľná, nerozvážna o., nerozvážnosť) arab.-franc.
riskovanie (o. robiť niečo nebezpečné s vedomím možnosti neúspechu, straty) franc. hovor.