ohrozenie

Damoklov meč ustavične hroziace nebezbečenstvo, nepríjemnosť, hrozba vl. m. gréc. mytol.
šach o. kráľa v šachu perz.
šach mat šach, kt. znamená koniec hry, prehru súpera perz.
garde o. kráľovnej v šachu franc. šach.

nepríjemnosť

galiba maď. expr.
lapália nem. hovor.
malér lat.-franc. hovor.
kalamajka mrzutosť ukraj.
šlamastika trampoty, trápenie, oštara hebr.-nem. hovor. expr.
patálie opletačky, trápenie, ťažkosť, ťažkosti tal. hovor.
trable starosti, ťažkosti angl. slang.
trapas čes. slang.
faux pas fó pa trápnosť franc.
incident nepríjemná, rušivá nečakaná príhoda lat.
problém ťažkosť, starosť, trápenie gréc.
inkomodácia nepohodlie lat. zastar.
Damoklov meč ustavične hroziace nebezpečenstvo, hrozba, ohrozenie vl. m. gréc. mytol.

hrozba

hrozba 2 blízkosť nebezpečenstva
Damoklov meč ustavične hroziace nebezpečenstvo, nepríjemnosť, ohrozenie vl. m. gréc. mytol.

nebezpečenstvo

riziko možnosť straty, škody, neúspechu tal.
periculum in mora -ku- n. z omeškania, z odkladu lat. práv.
extra ictom iktum mimo n. lat.
Damoklov meč ustavične hroziace n., nepríjemnosť, ohrozenie, hrozba vl. m. gréc. mytol.

odlomenie

abrupcia odtrhnutie, ulomenie, zlomenie, prerušenie lat. lek.
autotómia odvrhnutie časti tela živočíchov, napr. v ohrození života gréc. zool.

odtrhnutie