káva

káva arab.
café ka- franc.
santos brazílska k. vl. m.
turek neprecedená k. vl. m. hovor.
presso k. pripravená v prístroji na rýchle prekvapkávanie pod tlakom, pretlakovou parou tal.
mokka silná čierna filtrovaná k. vl. m.
neska rozpustná zrnková k. v prášku um. hovor.
kapucíner lat.
kapucín lat. hovor.
cappuccino ka-čí-
kapučíno čierna k. s malým množstvom mlieka al. smotany tal.
cigorka náhrada k. z čakanky, kávová náhradka lat.-nem.

náhrada

náhrada 2 čo nahrádza niečo iné
substitút lat. odb.
substitúcia nahradenie, zámena lat. kniž. a odb.
surogát náhradka niečoho hodnotnejšieho lat.-nem. kniž.
responzia významová a funkčná n. výrazu lat. lingv.
epitéza funkčná a kozmetická n. chýbajúcej časti tela gréc. lek.
protéza umelá n. stratenej časti tela, napr. končatín, zubov gréc.
endoprotéza umelá n. poškodených kĺbov končatín gréc. + franc. lek.
aloplastika nahradenie strateného tkaniva neživým materiálom gréc. lek.
homomorfóza n. stratenej al. poškodenej časti na tele organizmu novými útvarmi rovnakého druhu gréc. biol.
heteromorfóza n. stratenej al. poškodenej časti na tele organizmu novými útvarmi iného ako pôvodného druhu gréc. biol.
parochňa n. prirodzených vlasov tal.
tupé malá parochňa alebo parochňa vyčesaná do výšky franc.
alonž mužská baroková parochňa s dlhými vlasmi franc.
melta n. kávy um.
cigorka n. kávy z čakanky lat.-nem.
eburín umelá n. slonovej kosti lat. plast. porovnaj nahradenie