Výsledky vyhľadávania

predmet

predmet 2 (čoho sa týka činnosť)
téma (p. diela, námet, základná myšlienka umeleckého, odborného a pod. diela) gréc.
tematika (súbor, okruh tém) gréc.
objekt (p. poznania, činnosti a pod.) lat.
tapeta (p. rozhovoru, hodnotenia a pod., len v spoj. „byť na t.“, „prísť na t.“) gréc.-nem.
ars liberalis (p. na stredovekých školách, tzv. slobodné umenia, gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometria, astronómia, hudba, plur. artes liberales)
trívium (tri vyučovacie p. v starej škole, čítanie, písanie, počítanie; nižší stupeň ars liberalis, tri základné vedy v stredoveku, gramatika, rétorika, logika) lat. hist.
kvadrívium (štyri vyučovacie p. na stredovekých školách, aritmetika, geometria, astronómia a hudba) lat. hist. porovnaj vec 3

pozadie

pozadie 1 (zadná časť priestoru, priestor vzadu)
štafáž (p. div. scény al. obrazu, drobné osoby vypĺňajúce a dotvárajúce scénu al. obraz; doplňujúce p.) franc.-nem. div. a výtv.
scenéria (p. javiska, javiskového výjavu) gréc.-lat.
horizont (látkové p. javiska, záves na vykrytie p. a bokov javiska) gréc. div.
prospekt (p. uzatvárajúce javisko, plošný dekoračný obraz) lat. div.
dekorácia (scénická, div. výprava, prostredie pre hru hercov) lat.
scéna (dekorácia pre konkrétnu div. hru) gréc.-lat.
kulisa (prenosná časť výpravy, dekorácie) franc.
kulisa (najmä zvukovo dokresľujúce prostredie div. hry, filmu a pod.) franc.
background /beggraund/ (zvuková kulisa, sprievod nástrojového al. hlasového sólového prejavu, hudba v p.) angl. hud.
tapeta gréc.-nem.
wallpaper /volpejpr/ (grafické p. pracovnej plochy monitora počítača a pod.) angl.

poťah

čalúnenie franc.
tapecírung (p. a výplň nábytku, dvier a pod.) nem. hovor.
epeda (čalúnená časť nábytku, najmä snímateľná) ?
tapeta (p. stien, nábytku a pod. z papiera, kože, látky a pod.) gréc.-nem.

papier

papier 1 (tenký ohybný výrobok slúžiaci na písanie, balenie a pod.)
albino (bezdrevný bielený, jednostranne hladený p. na výrobu obrúskov a pod.) lat. pap.
papirolín (bezdrevný bielený písací p. spevnený textilnou vložkou, na preukazy a pod.) gréc.-tal.
velín (jemný písací p. s hladkým priehľadom, bez ryhovania) franc.
tissue /tišu/ (jemný p. na papierové vreckovky a pod.) angl.
holand (veľmi jemný ručný p.) vl. m.
japan (jemný a pevný ručný p. z lyka jap. stromov, na bibliofilské tlače) vl. m. polygr.
havana (tenký hladený p.) vl. m.
pelúr (veľmi ľahký tenký priesvitný p., najmä farebný) franc.
pergamen (p. neprepúšťajúci tuky a tekutiny) vl. m.-lat.
amyloid (rastlinný pergamen z neglejenej čistej celulózy, ako obal na potraviny) gréc. biochem.
pergamín (tenký priesvitný p. takmer neprepúšťajúci tuky a tekutiny) lat.
kembrik (poťahový p. s plátenou razbou) vl. m.-angl.
raster (linkovaný p. s vyznačenými stĺpcami) lat.
pauzovací p. (jemný priesvitný p. na kreslenie výkresov a plánov určených na ďalšie rozmnožovanie) franc.-nem. tech. slang.
skicák (p. na prípravné kresby, náčrtky, nákresy, výkres) tal.
indigo (kopírovací p.) špan. vl. m. hovor.
tapeta (p., koža al. látka a pod. ako poťah na stenu, nábytok a pod.) gréc.-nem.
diafán (priesvitný p., plagát z neho vyrobený) gréc. odb.
pertinax (lesklý tvrdený p. používaný ako izolačná látka) lat. eltech.
térpapier (p. napustený zmesou pevných a kvapalných uhľovodíkov) nem. + lat.
šmirgeľ (brúsny p.) gréc.-nem.
makulatúra (odpadový potlačený al. popísaný p.) lat.
lomps (silný hrubý baliaci p. zo starého p.) nem.
ozalid (p. citlivý na svetlo používaný na rozmnožovanie výkresov, plánov) gréc. fot.
konfeta (pestrofarebný okrúhly papierik rozhadzovaný pri slávnostiach, zábavách a pod., najmä v plur. konfety)
umakart (p. tvrdený umelou živicou, používaný ako obklad a pod.) um. skr.
kartón tal.-franc.
papndekel (tvrdý hrubší p. s vyššou plošnou hmotnosťou, lepenka) nem. hovor.
duplex (dvojvrstvová lepenka) lat. pap.
triplex (trojvrstvová lepenka) lat. + gréc. pap.
bristol (biely kartón na kreslenie) angl.
prešpán (lesklá lepenka na knihárske práce) nem. slang.
ruberoid (asfaltovaná nepieskovaná vodoodolná lepenka) lat. + gréc. stav. porovnaj list 5