korisť

spólium lat. kniž.
trofej víťazná k. získaná v boji al. na poľovačke, dôkaz poľovníckeho úspechu gréc. lat.
panoplia rytierska trofej, výzbroj umiestnená na stene ako ozdoba gréc.
skalp koža s vlasmi stiahnutá z hlavy porazeného nepriateľa, vojnová trofej angl.
paletka trofej zo slučích al. iných pierok tal. poľov.

koža

koža 1 povrchové pletivo živočíchov
cutis ku- lat.
derma gréc.
-dermia pokožka, pleť gréc. v zlož. sl.
teint ten farba a stav pleti na tvári franc. odb.
integument pokrývka, vonkajší obal živočíšneho organizmu lat. zool.
skalp k. s vlasmi stiahnutá z hlavy porazeného nepriateľa, vojnová trofej angl.
pachydermia zhrubnutie k. gréc. lek.
clavus kla-
klavus okrúhle zhrubnutie rohoviny k., kurie oko lat. lek.
skutulácia vrodené zhrubnutie rohovej vrstvy kože lat. lek.
tyloma zhrubnutie rohovej vrstvy kože z dlhšie trvajúceho tlaku nástroja, mozoľ gréc. lek.
kalum zrohovatená, stvrdnutá k., mozoľ lat. lek.
prepucium k. prekrývajúca koniec mužského pohlavného údu al. dráždca, kožná riasa, predkožka lat. anat.
epiderma vrchná vrstva k. živočíchov gréc. zool.
zamša hlavná najhustejšia epiderma nem.?
pancier kryt tela niektorých živočíchov zo zrohovatenej vrstvy k. tal.-nem. zool. porovnaj choroba kože

vlas

tricho- gréc. v zlož. sl.
háro vlasy nem. slang.
ofina vlasy na čele zastrihnuté dorovna rom.
lokňa na konci stočený prameň vlasov, vlna vo vlasoch nem. hovor.
kotleta franc.
pajšle vlasy na spánku smerom k brade, pánska bokombrada nem. subšt.
pajes kotleta u Židov hebr.
polytrichia nadmerný rast vlasov gréc. lek.
oligotrichia vrodený nedostatočný rast vlasov gréc. lek.
leukotrichóza biele vlasy gréc. lek.
polióza sivé, šedivé vlasy, šedivenie vlasov gréc. lek.
ondulácia chem., mechanicky, tepelne a pod. zvlnené vlasy franc.
parochňa umelé vlasy, náhrada prirodzených vlasov tal.
tupé malá parochňa alebo parochňa vyčesaná do výšky franc.
alonž mužská baroková porochňa s dlhými vlasmi franc.
skalp koža s vlasmi stiahnutá z hlavy porazeného nepriateľa, ako vojnová trofej angl. porovnaj ochlpenie