zakončenie

perfekcia lat. kniž.
ultimo ukončenie tal. zried.
fine koniec, záver tal.
finále záverečná scéna div. hry tal.
katastrofa záverečná časť div. hry, konečný obrat, tragické rozuzlenie gréc.
likvidácia zaniknutie, zastavenie, ukončenie činnosti, napr. podniku lat.
enteroceptor gréc. + lat. lek.
interoreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvnútra tela lat. fyziol.
eteroreceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety zvonku lat. fyziol.
telereceptor zmyslové nervové z. prijímajúce podnety z diaľky gréc. + lat. fyziol.
coccyx kokk- z. chrbtice, kostrč gréc. lek.
serif priečne z. ťahu písmena, pätka písma gréc.-angl. polygr.
cimburie horný okraj hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit.
machicoulis mašikuli ukončenie múrov hradieb stredovekých pevností franc.
pyramidión z. obelisku v tvare ihlana, spravidla pozlátené; z. pyramídy, hrobky egypt. kráľov gréc. archit.
pinakel z. veže v podobe malého ozdobného končistého stĺpika, najmä v gotike lat. archit.
lýza antický rímsový ukončujúci článok gréc. archit.
akroterion antický, renesančný a klasicistický ukončujúci prvok na rohoch a štítoch stavieb vo forme vejárovitej rastliny al. s postavou človeka, zvieraťa gréc. archit.
kychta valcové z., ústie, horný otvor šachty vysokej pece, sadzobňa nem. hut. slang. zastar.
terminácia z. reakčného reťazca pri reťazovej reakcii lat. fyz.
manžeta vyznačené al. ohrnuté z. rukáva na dolnom konci franc.
pat nerozhodné z. šach. hry remízou, keď sa nedá ťahať kráľom tal. šach.
mat arab.
šach mat víťazné z. šach. hry, porážka súpera perz. šach.
mansúba obsahovo hodnotné z. šach. hry arab. šach. porovnaj záver 1 koniec 1

stĺp

stĺp 1 vysoká hrubá tyč, kôl
columna ko- lat.
obelisk štíhly ihlan zakončený v tvare pyramídy gréc. výtv. archit.
monolit obelisk vytvorený z jedného kusa staviva; s. vytvorený z jedného kusa staviva, kameňa, betónu gréc. stav.
kandeláber s. na pouličné osvetlenie, zástavy a pod. lat.-franc.
maják veža al. stožiar vysielajúci svetelné, zvukové a iné signály pre orientáciu lod. a let. dopravy rus.
pylón ozdobný s., okrasná vežovitá stavba, veža v tvare zrezaného ihlana, pôvodne v staroegypt. architektúre gréc. archit.
stéla starogréc. výškovo postavený a zdobený kameň s nápisom, kolmo vztýčená kamenná doska, kamenný náhrobok v podobe zdobeného s., hranola al. tabule s nápisom gréc. archit.
pinakel zakončenie veže v podobe malého ozdobného končistého stĺpika, najmä v gotike lat. archit.
padráo -draun s. na dôkaz prvenstva zemepisného objavu postavený Portugalcami v 15. st. port. hist. archit.
hermovka s. ukončený plastikou ľudskej hlavy, hranolovitý al. v podobe ľudského tela vl. m. výtv. archit.
columna caelata ko- celá- s. s reliéfmi v dolnej časti lat.
columna cochlea ko- ko- s. so špirálovitým reliéfom lat.
columna rostrata ko- rostráta s. s prednými časťami vojnových lodí, symbol víťazstva lat.
piláda drevený s. v jazdiarni franc.
poler vyväzovací s. na palube lode alebo na nábreží na priväzovanie lodných lán angl. lod.
spil poler, kt. sa otáča okolo vlastnej osi a navíja na seba lano a tak vlečie loď hol. lod.
gnómon zvislá tyč al. s. so sústrednými kružnicami na určovanie uhlovej výšky Slnka a pod., najstarší astronomický prístroj gréc. astron.
pranier s., lešenie, kôl, ku kt. priväzovali vinníka, miesto, kde vystavovali vinníka verejnej potupe nem. hist.
baluster kamenný al. drevený stĺpik zábradlia tal.-franc. archit.
stalagnát kvapľový s. vzniknutý zrastom visiaceho a stojaceho kvapľa gréc. geol.

vežička

belaria vyhliadková v. na dome tal. archit.
bartizan vysunutá strážna v. na rohu budovy angl. archit.
sanktusník štíhla, najmä drevená v. na hrebeni kostolnej strechy lat. archit.
spinelet štíhla drevená v. na hrebeni strechy lat. archit.
fiála gotická v. ukončujúca oporné piliere, štíty nad oknami a portálmi, štíhly končistý ozdobný ihlan gréc. archit.
pinakel zakončenie veže v podobe malého ozdobného končistého stĺpika, najmä v gotike lat. archit.
cimburie horný okraj hradieb, múrov a veží so zubami, výhľadmi a krytmi nem. archit. porovnaj veža 1