vydanie

vydanie 1 odovzdanie do rúk
extradícia v. odsúdeného páchateľa alebo obvineného inému štátu na výkon trestu al. trestné stíhanie lat. práv.
dispenzácia v. liekov v lekárňach a informovanie o ich správnom užívaní lat. farm.
emisia v. peňazí do obehu, cenných papierov, známok a pod. lat.
tranža čiastková emisia cenných papierov franc. ekon.

žiarenie

rádio- lat. odb. v zlož. sl.
radiácia vyžarovanie, sálanie lat. odb.
emisia uvoľňovanie častíc al. žiarenia z látky, vysielanie častíc, vyžarovanie lat. fyz.
efulgurácia vyžarovanie lat. odb.
rádioaktivita ž. vysielané pri rozpade niektorých prvkov, atómových jadier lat. chem. fyz.
luminiscencia svetelné ž. látok vyslané po dodaní energie bez sprievodnej vysokej teploty, svetielkovanie lat. fyz.
radius lat.
actino- ak-
aktino- lúč gréc. v zlož. sl.

vysielanie

emisia uvoľňovanie častíc al. žiarenia z látky, vyžarovanie, žiarenie lat. fyz.
retransmisia opätovné, opakované v. lat. ozn.tech.
relácia v. rozhlasu, televízie lat. porovnaj prenášanie 2

znečistenie

kontaminácia z. prostredia al. predmetu choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, nakazenie, zamorenie lat. odb.
emisia vypustenie znečisťujúcich látok, škodlivín, do ovzdušia, z. vyjadrené množstvom lat. ekol.
exhalácia z. ovzdušia, vypustenie pevných, kvapalných a plynných odpadových látok do ovzdušia lat. tech.
smog z. ovzdušia veľkých miest a priemyselných oblastí, pôvodne zmes hmly a dymových splodín angl. skr.
miazma z. vzduchu škodlivinami gréc. ekol. lek.
denaturácia znehodnotenie látky, najmä liehu, aby bola nepožívateľná lat.
transsaprobita z., najmä jedovatými látkami, rádioaktívnym odpadom a pod. lat. + gréc. odb.

vyžarovanie

emisia uvoľňovanie častíc al. žiarenia z látky, vysielanie častíc, žiarenie lat. fyz.
emanácia vylučovanie, vytekanie, výron kniž. odb.; v. duševnej energie z ľudského organizmupsych. lat.
radiácia žiarenie, sálanie lat. odb.
iradiácia vystreľovanie, v. bolesti z chorého orgánu do vzdialenejších miest lat. lek.
ód v. niektorých osôb, zdanlivá sila hebr. kniž.
aura v. organizmu, neviditeľná vrstva okolo tela vnímaná senzibilmi gréc. pozri žiarenie

vypúšťanie

emisia v. znečisťujúcich látok, škodlivín, do ovzdušia, znečisťovanie vyjadrené množstvom lat. ekol.
exhalácia v. pevných, kvapalných a plynných odpadových látok do ovzdušia, znečisťovanie ovzdušia lat. tech.
fumarola výron horúcich sopečných pár a plynov lat.-tal. geol.
solfatara únik, unikanie, výron pár a plynov z puklín po sopečnom výbuchu vl. m. geol.
flatulencia v. plynov konečníkom, zvýšená plynatosť, nadúvanie lat. lek.

uvoľnenie

uvoľnenie 1 zbavenie obmedzenia
deblokácia u. všeobecne; u. viazaných pohľadávok, najmä v zahraničí lat. + franc.
eliberácia uvoľňovanie lat. lek.
liberalizácia u. obmedzení, najmä ekon., odstránenie zásahov štátu lat.
sekvestrácia u. odumretej časti tkaniva od živého tkaniva lat. lek.
ovulácia u. zrelého vajíčka z vaječníkov lat. biol. lek.
katexia u. psych. energie angl. psych.
emisia uvoľňovanie častíc al. žiarenia z látky, vysielanie častíc, vyžarovanie, žiarenie lat. fyz.
macerácia u. rastlinných al. živočíšnych látok z tkanív máčaním lat. chem.
outplacement u. pracovníkov z pracovného pomeru, prepustenie, prepúšťanie angl.