Výsledky vyhľadávania

syn

junior [jr.] (mladší z dvoch mužov, príbuzných rovnakého mena) lat.
princ (s. panovníka, nevládnuci príslušník panovníckeho al. kniežacieho rodu) franc.-nem.
kadet (mladší al. najmladší šľachtický s. al. brat nedediaci pozemky, žiak dôstojníckej školy) franc.
M’ /mek/ (prvá časť ír. a škót. zložených vlastných mien) kelt.
Ben (prvá časť hebr. zložených vlastných mien) hebr. arab.
Bin (prvá časť arab. zložených vlastných mien) arab.
-son (posledná časť švéd. zložených vlastných mien) germ.
primogenitúra (prvorodený s. a jeho potomstvo) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (druhorodený s. a jeho potomstvo) lat. hist. práv.
et tu mi fili! (aj ty, syn môj!, posledné slová Cézara podľa Seutonia) lat.

dvakrát

dupľovane (dvojnásobne, zdvojene, dvojito) lat. hovor.
bis (dva razy, znovu, opakovať) lat.
bis- lat. v zlož. sl.
di- (dvojito, dvoj-) gréc. v zlož. sl. porovnaj dvojitý

dva

bis- lat. v zlož. sl.
di- gréc. v zlož. sl.
pêle-mêle /pel mel/ (dve na tri, neusporiadane, nesúladne, zmätene, bez hlavy a päty) franc. hovor.
ab hoc et ab hac (dve na tri, o tomto i o tamtom) lat.

dvoj-

bis- lat. v zlož. sl.
di- (dvojitý, dvojito, dvakrát) gréc. v zlož. sl.

dvojitý

double /dubl/ franc. kniž.
dubletný franc. odb.
diplo- gréc. v zlož. sl.
duplex lat. lek.
duplico- /liko-/ lat. v zlož. sl.
duplexový lat. tech.
dupľovaný lat. hovor.
amb- (dvojnásobný, zdvojený, dvojaký) lat. v zlož. sl.
binárny (skladajúci sa z dvoch zložiek, dvojčlenný, dvojzložkový) lat. odb.
geminovaný (zdvojený) lat. lingv.
bifilárny (dvojvláknový a pod.) lat. odb.
bipolárny (dvojpólový) lat. + gréc. kniž. a odb.
bis- lat. v zlož. sl.
di- (dvoj-) gréc. v zlož. sl.
amfo- (dvojaký, zdvojený, dvojstranný) gréc. v zlož. sl.