Výsledky vyhľadávania

dvojitý

double /dubl/ franc. kniž.
dubletný franc. odb.
diplo- gréc. v zlož. sl.
duplex lat. lek.
duplico- /liko-/ lat. v zlož. sl.
duplexový lat. tech.
dupľovaný lat. hovor.
amb- (dvojnásobný, zdvojený, dvojaký) lat. v zlož. sl.
binárny (skladajúci sa z dvoch zložiek, dvojčlenný, dvojzložkový) lat. odb.
geminovaný (zdvojený) lat. lingv.
bifilárny (dvojvláknový a pod.) lat. odb.
bipolárny (dvojpólový) lat. + gréc. kniž. a odb.
bis- lat. v zlož. sl.
di- (dvoj-) gréc. v zlož. sl.
amfo- (dvojaký, zdvojený, dvojstranný) gréc. v zlož. sl.