vydať, vydávať

vydať, vydávať 3 vytlačiť, tlačiť
publikovať v. tlačou, zverejniť, zverejňovať, uverejniť, uverejňovať lat.
medializovať uverejniť, uverejňovať v masovokomunikačných prostriedkoch lat.
editovať v. lit. al. hud. dielo lat.
reeditovať opätovne, znova editovať, najmä s úpravami lat.
oktrojovať v. ústavu al. zákon bez súhlasu zastupiteľského orgánu, vnútiť, vnucovať ústavu al. zákon franc. zastar. polit. a kniž.

vydať, vydávať

vydať, vydávať 2 odovzdať, odovzdávať do rúk
expedovať v. tovar pri predaji lat. obch.
emitovať dať, dávať peniaze do obehu, cenné papiere, známky a pod. lat. peňaž.

vydať, vydávať

vydať, vydávať 1 dostať, dostávať zo seba
artikulovať vysloviť, vyslovovať, vytvoriť, tvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať v. zvuk, hlas, vytvoriť, tvoriť hlásku, vysloviť, vyslovovať gréc. odb.
stridulovať v. zvuky lat. zool. hmyz s. porovnaj vysloviť

vydávať

žiariť

žiariť 1 vydávať žiaru, svetlo
emitovať uvoľňovať, vysielať častice, vyžarovať lat. fyz.

vyslovovať

vyslovovať 1 hlasom podávať
artikulovať tvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vydávať zvuk, hlas, tvoriť hlásku gréc. odb.

biť

biť 2 pri úderoch vydávať hlboký zvuk
pulzovať rytmicky, pravidelne b., tepať, tĺcť lat. kniž. a odb.

svetielkovanie

luminiscencia svetelné žiarenie látok vyslané po dodaní energie, bez sprievodnej vysokej teploty lat. fyz.
fluorescencia s. v čase kratšom ako 1-8s lat. fyz.
fosforescencia s. v čase dlhšom ako 1-8s gréc. fyz.
bioluminiscencia schopnosť organizmov vydávať viditeľné žiarenie gréc. + lat. biol.
opalizácia s. pod dopadom svetla v tuhých, kvapalných a plynných látkach ind.-lat. fyz.

vysloviť

vysloviť 1 hlasom podať, vypovedať
artikulovať vytvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vydať zvuk, hlas, vytvoriť hlásku gréc. odb.

článkovať

artikulovať vyslovovať, tvoriť, článkovať hlásky lat. lingv. fon.
fónovať vyslovovať, vydávať zvuk, hlas, tvoriť hlásku gréc. odb.
frázovať členiť na určité celky gréc. odb. č. verš, prejav, melódiu
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 19. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.