lieh

alkohol arab. chem.
kvit lat. zastar.
destilát lat.
gajst nem. subšt. zastar.
špiritus lat. hovor. a farm.
špirák lat. hovor.
denaturák znečistený, zhodnotený l., aby bol nepožívateľný lat. hovor.

znehodnotený

degradovaný zbavený hodnoty, postavenia, zosadený lat.
deklasovaný spoločensky znevážený, ponížený franc.
denaturovaný znečistený, nepožívateľný lat. d. lieh

znehodnotiť

degradovať znehodnocovať, znížiť, znižovať, zbaviť hodnoty, postavenia, zosadiť, zosadzovať lat.
devalvovať znehodnocovať peniaze, znížiť, znižovať hodnotu meny, jej parity voči zahraničným menám; znehodnocovať, znížiť, znižovať stanovený zlatý obsah menovej jednotky lat.
deklasovať spoločensky znehodnocovať, znevážiť, znevažovať, znížiť, znižovať, ponížiť, ponižovať franc.
denaturovať znehodnocovať, znečistiť, znečisťovať látku, aby bola nepožívateľná lat. d. lieh
obliterovať znehodnocovať kolok, známku, prepísaním al. pečiatkou lat.

znečistiť

kontaminovať znečisťovať choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, nakaziť, zamoriť, zamorovať lat. odb.
emitovať značisťovať, vypustiť, vypúšťať znečisťujúce látky, škodliviny, do ovzdušia lat. ekol.
denaturovať znečisťovať, znehodnotiť, znehodnocovať látku, aby bola nepožívateľná lat. d. lieh

znečistený

kontaminovaný z. choroboplodnými zárodkami alebo inými škodlivými látkami, nakazený, zamorený lat. odb.
denaturovaný znehodnotený, nepožívateľný lat. d. lieh
trefný nečistý, nepožívateľný, nezdravý, zakázaný hebr. žid. slang. t. jedlo porovnaj špinavý