predovka

cylindrovka p. so zapaľovaním prachu úderom kohútika, od 15. st. gréc.-lat.
mušketa puška nabíjaná spredu, 16. – 17. st. franc. hist. voj.
trombón mušketa s kresadlovou zámkou tal. hist.
venclovka puška v starej rak. armáde upravená z predovky na zadovku vl. m. hist. voj.

puška

puška gréc.-lat.-nem.
flinta nem. hovor.
kvér nem. hovor. zastar.
štuc ručnica nem. hovor. zastar.
brokovnica poľovnícka p. na brokové náboje nem.
lankasterka lovecká p. s kohútikmi na bokoch vl. m.
gyrojet -džet jednohlavňová poľovnícka strelná zbraň s hladkým vrtom na lov veľkej ťažkej zveri gréc. + angl.
hamerleska poľovnícka strelná zbraň so sklopnými hlavňami a s kohútikmi vnútri lôžka hlavne angl. poľov.
lefoška poľovnícka p. so sklopnými hlavňami, postavená na náboje, roznecovaná kolíčkovou nákovkou vl. m.
banditka lupičská, zbojnícka p. tal. zastar.
terčovnica p. na streľbu do cieľa román.-nem.
repetírka staršia voj. opakovacia p., opakovačka lat. hovor.
dupľovka dvojhlavňová p. lat. hovor.
karabína ľahká p. so skrátenou hlavňou, od 18. st. franc. zastar.
vintovka staršia voj. opakovacia p. nem.-rus. hist. voj.
arkebúza hákovnica, stredoveká strelná zbraň, 15. – 17. st. franc. hist.
cylindrovka predovka so zapaľovaním prachu úderom kohútika, od 15. st. gréc.-lat.
mušketa p. nabíjaná spredu, 16. – 17. st. franc. hist. voj.
trombón mušketa s kresadlovou zámkou tal. hist.
šaspotka franc. ihlovka so zdokonaleným záverom, 19. st. vl. m. hist.
verndlovka rak. voj. p., zadovka vl. m. hist.
venclovka rak. voj. p. upravená z predovky na zadovku vl. m. hist.
berdanovka rus. voj. jednorazová zadovka, 1868 – 1890 vl. m. hist. voj.
flobertka strelná zbraň s dlhou hlavňou a hladkým vývrtom na náboje s okrajovým zápalom vl. m.
remingtonka p. nabíjaná zozadu vl. m.
mauzerovka opakovacia lovecká a voj. p. s drážkovým vývrtom hlavne a valcovým otáčavým záverom vl. m. voj.
mitrailleusa -trajéza opakovacia p., predchodkyňa guľometu franc. zastar.
winchestrovka vinče- voj. opakovacia p. vl. m. voj. hist.
henryovka ručná jednohlavňová voj. opakovačka vl. m. hist. voj.
manlicherovka staršia voj. opakovacia p. vl. m. voj.
tarasnica p. s priebojnými nábojmi na ničenie tankov a pod. lat.-nem.