Výsledky vyhľadávania

tyč

štangľa (žrď) nem. hovor.
šteg (tyčka, kôl, kolík na podporu viniča) nem. vinohr.
pánt (žŕdka pre sliepky v kuríne, bidlo) nem.
šína (železná, oceľová t. al. nosník) nem. hovor. zastar.
roxor (oceľová t. používaná v stavebníctve na výstuž betónu) um.
pajser (t. na odsúvanie veľkých predmetov, páčidlo, sochor) nem.
sapína (t. s kovaním používaná na manipuláciu s kmeňmi) tal. drev.
gafel (žrď na lodnom stožiari vystužujúca plachtu, pomocné rahno opreté jedným koncom o sťažeň) hol. lod.
trasírka (drevená al. kovová t. s červenými a bielymi pruhmi používaná na označovanie bodov v teréne, výtyčka) franc.-nem. geod.
gnómon (zvislá t. al. stĺp so sústrednými kružnicami na určovanie uhlovej výšky Slnka a pod., najstarší astron. prístroj) gréc. astron.
nunčak (šport. zbraň, dve krátke tyče spojené reťazou) jap. hovor.
bullion (zlaté al. strieborné tyče al. prúty určené na obchod s drahými kovmi) angl. obch.
bužia (oblá tyčka používaná ako sonda a pod., napr. v urológii) franc. lek.

kôl

štangľa (tyč, žrď) nem. hovor.
šteg (tyč, tyčka, kolík na podporu viniča) nem. vinohr.
pilóta (k. zarazený do zeme, najmä na spevnenie pôdy) gréc.-franc.
bárka (prístavná pilóta na uväzovanie lodí) lat.-tal. lod.
dalba (zariadenie na uväzovanie lodí na vodnej ceste, rejde al. prístave, prístavné koly, spojené pilóty zarazené do dna) nem. lod.
palisáda (k. z obrannej steny, hradby) franc.
pranier (k., lešenie, stĺp, ku kt. priväzovali vinníka a vystavovali ho verejnej potupe) nem. hist.
totem (k. so symbolom predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.

kolík

štift nem. tech. slang.
piga (drevený, na koncoch špicatý k. na hranie) rom.
pistol (porcelánový k. na rozotieranie mastí a pod., roztieradlo) lat. chem. farm.
špajdľa nem.
špilka (tenká drevená palička, tyčinka používaná pri príprave jedál) nem. hovor.
štekel (západka) nem. slang.
šteg (tyč, tyčka, kôl na podporu viniča) nem. vinohr. porovnaj palicatyčinka