Výsledky vyhľadávania

tyč

štangľa (žrď) nem. hovor.
šteg (tyčka, kôl, kolík na podporu viniča) nem. vinohr.
pánt (žŕdka pre sliepky v kuríne, bidlo) nem.
šína (železná, oceľová t. al. nosník) nem. hovor. zastar.
roxor (oceľová t. používaná v stavebníctve na výstuž betónu) um.
pajser (t. na odsúvanie veľkých predmetov, páčidlo, sochor) nem.
sapína (t. s kovaním používaná na manipuláciu s kmeňmi) tal. drev.
gafel (žrď na lodnom stožiari vystužujúca plachtu, pomocné rahno opreté jedným koncom o sťažeň) hol. lod.
trasírka (drevená al. kovová t. s červenými a bielymi pruhmi používaná na označovanie bodov v teréne, výtyčka) franc.-nem. geod.
gnómon (zvislá t. al. stĺp so sústrednými kružnicami na určovanie uhlovej výšky Slnka a pod., najstarší astron. prístroj) gréc. astron.
nunčak (šport. zbraň, dve krátke tyče spojené reťazou) jap. hovor.
bullion (zlaté al. strieborné tyče al. prúty určené na obchod s drahými kovmi) angl. obch.
bužia (oblá tyčka používaná ako sonda a pod., napr. v urológii) franc. lek.

nosník

traverza (oceľový n.) lat.-franc. stav.
konzola franc. stav. archit.
krakorec (najmä kovový n. upevnený na jednom konci v stene, podpera, podstavec; výstupok zo steny na podopieranie balkóna, rímsy a pod., vyčnievajúci nosný kameň) nem. stav.
šína (železný, oceľový n. al tyč) nem. hovor. zastar.
trám (vodorovný konštrukčný prvok) nem. stav.
hurdiska (tehlový dutý stropný trám, doska na stropy a preklady) franc. stav.
epistylión (hlavný vodorovný trám, spodná časť trámovia vodorovne ležiaca na hlaviacich antických stĺpov, podrímsie) gréc. archit.
ankóna (nosný článok podopierajúci rímsu nadpražia, iónsky štýl) lat. archit.

koľajnica

šína nem. hovor. zastar.