Výsledky vyhľadávania

tyč

štangľa (žrď) nem. hovor.
šteg (tyčka, kôl, kolík na podporu viniča) nem. vinohr.
pánt (žŕdka pre sliepky v kuríne, bidlo) nem.
šína (železná, oceľová t. al. nosník) nem. hovor. zastar.
roxor (oceľová t. používaná v stavebníctve na výstuž betónu) um.
pajser (t. na odsúvanie veľkých predmetov, páčidlo, sochor) nem.
sapína (t. s kovaním používaná na manipuláciu s kmeňmi) tal. drev.
gafel (žrď na lodnom stožiari vystužujúca plachtu, pomocné rahno opreté jedným koncom o sťažeň) hol. lod.
trasírka (drevená al. kovová t. s červenými a bielymi pruhmi používaná na označovanie bodov v teréne, výtyčka) franc.-nem. geod.
gnómon (zvislá t. al. stĺp so sústrednými kružnicami na určovanie uhlovej výšky Slnka a pod., najstarší astron. prístroj) gréc. astron.
nunčak (šport. zbraň, dve krátke tyče spojené reťazou) jap. hovor.
bullion (zlaté al. strieborné tyče al. prúty určené na obchod s drahými kovmi) angl. obch.
bužia (oblá tyčka používaná ako sonda a pod., napr. v urológii) franc. lek.

dlháň

štangľa (vysoký chudý človek) nem. pren. expr.

kôl

štangľa (tyč, žrď) nem. hovor.
šteg (tyč, tyčka, kolík na podporu viniča) nem. vinohr.
pilóta (k. zarazený do zeme, najmä na spevnenie pôdy) gréc.-franc.
bárka (prístavná pilóta na uväzovanie lodí) lat.-tal. lod.
dalba (zariadenie na uväzovanie lodí na vodnej ceste, rejde al. prístave, prístavné koly, spojené pilóty zarazené do dna) nem. lod.
palisáda (k. z obrannej steny, hradby) franc.
pranier (k., lešenie, stĺp, ku kt. priväzovali vinníka a vystavovali ho verejnej potupe) nem. hist.
totem (k. so symbolom predka, od kt. skupina odvodzuje pôvod, názov a pod., v podobe zvieraťa, rastliny a pod.) indián.-angl.

žrď

štangľa (tyč) nem. hovor.
pánt (žŕdka, najmä pre sliepky v kuríne, bidlo) nem.
gafel (ž. na lodnom stožiari vystužujúca plachtu, pomocné rahno opreté jedným koncom o sťažeň) hol. lod.