výplň

čalúnenie franc.
tapecírung v. a poťah nábytku, dvier a pod. nem. hovor.
epeda čalúnená časť nábytku, najmä snímateľná ?
vatelín tepelná v. do kabátov z riedkej osnovnej pleteniny nem. text.
vaton vypchávka div. kostýmu nem.
plomba v. dutiny zuba; v. poškodeného miesta v murive stav. pamiatky stav.; v. poškodeného kmeňa stromu murivom záhr. franc.
flečer látka na dočasnú v. poškodeného zuba, vložka do zuba vl. m. lek. slang.
inlay -lej kovová, vopred zhotovená v. zuba angl. lek.
supraporta vyzdobená v. poľa nad dverami lat. výtv.
suprafenestra vyzdobená v. poľa nad oknami lat. výtv.
vata náhradná, núdzová, nepodstatná v. textu, programu a pod. arab.-nem. pejor.

vlákno

vlákno 1 nitkovitý materiál na výrobu priadze a pod.
tussah hrubšie plané prírodné hodvábne v. ind. franc.
krimplen angl. text.
slotera polyesterový hodváb um. text.
bember syntetické hodvábne v. vl. m. text.
šapé odpadové hodvábne v.
nylón prvé amer. syntetické polyamidové v. angl.
silón syntetické polyamidové v. českoslov. výroby um. text.
silón umelé text. v. um.
krepsilón silón s krepovým, zvlneným vzhľadom franc. um.
dederón syntetické polyamidové v. vyrábané v bývalej NDR nem. um. text.
perlón syntetické polyamidové v. vyrábané v Nemecku nem.
kapron syntetické polyamidové v. najmä na výrobu pančúch rus. chem.
akrylén gréc.
orlon pevné a pružné syntetické polyakrylnitrilové v. angl.
dralon hrubšie syntetické polyakrylnitrilové v. na svetre a pod. nem. text.
tesil syntetické polyesterové v. um. text.
terylén brit. syntetické polyesterové v. um. text.
diolén polyesterové v. na tkaniny na jemnú bielizeň lat.-gréc.
fortizán pevné syntetické v. na padáky, balóny, remene, hadice lat. text.
monofil syntetické v. používané v text. priemysle gréc. + lat. text.
lurex kovovolesklé syntetické v. ako ozdoba textílií um. text.
vistra syntetické text. v. z viskózy lat. chem.
juta lykové v. z tropického stromu ind.-angl.
sisal pevné ľahké lesklé v. z listov agávy používané na laná, hrubé tkaniny vl. m.
koir v. z usušeného oplodia kokosového orecha používané na laná, káble, koberce a pod. indián.-špan.
bavlna v. zo semien bavlníka nem.
kotón arab.-franc.
madras druh bavlny vl. m. text.
mako egyptská bavlna eg. obch.
catgut ketgat
katgut upravené v. z tenkého čreva kôz, oviec al. mačiek na zošívanie operačných rán angl. lek.
vata biele, do vrstiev zlisované vlákna používané v lekárstve a pod. arab.-nem. porovnaj priadza