Výsledky vyhľadávania

pysk

pysk 2 (čo sa podobá na pysk 1)
nymph- /-fo/
nympho - /-fo/
nymfo - (malé pysky ohanbia) gréc. v zlož. sl.

pysk

pysk 1 pozri pera

pera

-chilia- gréc. v zlož. sl.
varga maď. zastar.
labium lat. anat.
labio- (pysk) lat. v zlož. sl.
makrochemlia (nadmerne veľké pery) gréc. anat.
xerocheilia (chorobne suché pery) gréc. lek.
lagostóma (ústa pri rázštepe p., zajačí pysk) gréc. lek.

ústa

os lat. anat.
oro- lat. v zlož. sl.
stomato- gréc. v zlož. sl.
bendžo špan.-angl. slang. dostať na b.
stóma (ústna dutina) gréc. anat.
mikrostómia (neobyčajne malé ú.) gréc. anat.
lagostóma (ú. pri rázštepe pery, zajačí pysk) gréc. lek.
per os (cez ú., ústami, ústne) lat. lek.

rázštep

schizoglosia (r. jazyka) gréc. lek.
palatoschíza (vrodený r. tvrdého podnebia) lat. + gréc. lek.
lagostóma (ústa pri r. pery, zajačí pysk) gréc. lek.
meloschíza (vrodený priečny r. líca) gréc. lek.
metopizmus (r. lebečnej kosti) gréc. lek.
rachischíza (r. chrbtice) gréc. lek.
epispádia (r. močovej rúry) gréc. lek.