Výsledky vyhľadávania

ústny

orálny lat. odb.
oro- gréc. v zlož. sl.
stomato- gréc. v zlož. sl.
verbálny (vyjadrený slovami, slovný) lat. kniž.

horský

oro- gréc. v zlož. sl.
alpínsky (vysokohorský) vl. m. odb.
oreálny (vysokohorský, od 800 do 1 200 m nad morom) gréc.-lat. geogr.

horstvo

oro- (vrch, hora) gréc. v zlož. sl.
masív (mohutné pohorie) franc. geogr.
sierra /sje-/ (horské pásmo, pohorie) špan.
montagne /-taň/ (pohorie, hory) franc.
highlands /hajle-/ (vrchovina, vysočina) angl. geogr.
džebel (vrch, hora, pohorie) arab. porovnaj vrch

ústa

os lat. anat.
oro- lat. v zlož. sl.
stomato- gréc. v zlož. sl.
bendžo špan.-angl. slang. dostať na b.
stóma (ústna dutina) gréc. anat.
mikrostómia (neobyčajne malé ú.) gréc. anat.
lagostóma (ú. pri rázštepe pery, zajačí pysk) gréc. lek.
per os (cez ú., ústami, ústne) lat. lek.

vrch

mont /mon/ franc.
mount /maunt/ angl.
monte (hora) tal. špan. port.
pic /pik/ (hora, vrchol) franc.
oro- (hora, horstvo) gréc. v zlož. sl.
džebel (hora, pohorie) arab.
koppie afrik.-hol.
matopo (v. nápadne vystupujúci nad plochou krajinou) ? geogr.
monadnok /mone-/ (osamotený v. na parovine) vl. m. geol.
duván (vyvýšenina pod šírym nebom) turkotat.
inselberg /-zel-/ (zvyškový ostrovný v. v púštiach a polopúštiach) nem. geogr.
bornhardt (inselberg v Afrike) vl. m. geogr.
guyot (podmorská hora, sopka tvaru zrezaného kužeľa) vl. m. geol.
palz (povrchové kopčekovité, aj niekoľko metrov vysoké pôdne útvary vytvorené spolupôsobením mrazu a rašeliny) sanskrit geogr.
šeps (v. s plochým vrcholom, tabuľová, stolová hora) angl. geol.
kalvária (v. s výjavmi z biblickej krížovej cesty) lat.
Golgota aram.
Kalvária (v. pri Jeruzaleme, kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus) lat. bibl.
Parnas (v. v Grécku, sídlo ochrankýň umenia a vedy, múz) porovnaj pahorokhorstvo