Výsledky vyhľadávania

potomok

generácia (potomkovia dvojice rodičov, pokolenie) lat.
sukrescencia (nová generácia, dorast) lat.
progenitúra (potomkovia) lat. biol.
descendent (každý známy priamy p., priamy príbuzný v zostupnej línii) lat. práv.
bigener (p. príslušníkov rôznych rodov) lat. gen.
bastard (nemanželské dieťa, ľavoboček) franc. pejor.
bardo (miešanec belocha a černošky al. naopak) špan.
mestic (p. belocha a Indiána) špan.
tercerón /-se-/
tercerone (miešanec belocha a mulatky al. naopak) špan.
kvarterón (miešanec belocha a mesticky al. tercerónky al. naopak) špan.
oktavon (miešanec čiernej a bielej rasy s podielom 1/8 negroidnej krvi) lat.-špan.
ladino (miešanec Španiela a Indiánky) špan.
kreol (p. európskych prisťahovalcov, najmä Španielov a Portugalcov, v južnej a strednej Amerike, tmavovlasý miešanec; p. černošských otrokov v Brazílii a karibskej oblasti) port.-franc.
cholo /čo-/ (miešanec Indiána a kreola, potomka európskych prisťahovalcov) špan.
zambaigo /sambaj-/ (miešanec Číňana a Indiánky al. naopak) špan.
zambo (miešanec Indiána a černošky al. naopak) špan.
habán (p. nem. novokrstencov usadených na západnom Slovensku a južnej Morave a zaoberajúcich sa remeslami, najmä výrobou keramiky) nem.
klon (jedinec vzniknutý nepohlavným rozmnožovaním) gréc. porovnaj kríženec

potomstvo

descendencia lat. práv.
generácia (potomkovia dvojice rodičov, pokolenie) lat.
klan (pevne uzavretá spoločnosť na obranu záujmov i hrubým spôsobom, rod, kmeň, rodina) kelt.-angl.
progenitúra (potomkovia) lat. biol.
primogenitúra (prvorodený syn a jeho p.) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (druhorodený syn a jeho p.) lat. hist. práv.
klon (p. vzniknuté nepohlavným rozmnožovaním, takýto jedinec) gréc.