Výsledky vyhľadávania

dedičstvo

irek maď. zastar.
legát (odkaz veci al. peňazí v závete) lat. práv.
prelegát (odkaz zanechaný jednému zo spoludedičov okrem jeho podielu) lat. práv.
primogenitúra (d., pre kt. platí dedičský poriadok zabezpečujúci prednostné právo prvorodeného pri dedičskej postupnosti) lat. hist. práv.
sekundogenitúra (d., pre kt. platí dedičský poriadok zabezpečujúci práva druhorodeným potomkom) lat. hist. práv.
tertiogenitúra /-ci-/ (d., pre kt. platí dedičský poriadok zabezpečujúci práva treťorodeným potomkom) lat. hist. práv.
ultimogenitúra (d., pre kt. platí dedičský poriadok zabezpečujúci práva najmladšej línii príbuzných) lat. hist. práv.
caduca bona /ka-/ (pozostalosť bez dediča, odumretý majetok) lat.

odkaz

odkaz 2 (dedičstvo)
legát (o. veci al. peňazí v závete) lat. práv.
prelegát (o. zanechaný jednému zo spoludedičov okrem jeho podielu) lat. práv. porovnaj dedičstvo