Výsledky vyhľadávania

neviazanosť

frivolita franc. kniž.
frivolnosť (nemravnosť, necudnosť, nehanebnosť, ľahkovážnosť) franc.
libertinizmus (voľnosť názorov, mravov) lat. kniž. porovnaj nemravnosť

ľahkomyseľnosť

hazardnosť arab.-franc.
vabank (nerozvážny, neuvážený, ľahkomyseľný, odvážny čin, kt. výsledok závisí od náhody) franc.
ležérnosť (nenútenosť, uvoľnenosť, nedbanlivosť) franc.
bohémstvo (neviazanosť, svetáctvo) franc.
frivolnosť franc.
frivolita (nemravnosť, necudnosť, neviazanosť, nehanebnosť, ľahkovážnosť) franc. kniž.

voľnosť

libertinizmus (v. názorov, mravov, neviazanosť) lat. kniž.

hanebnosť

hanebnosť (= nehanebnosť)
impudencia (nemravnosť) lat. kniž.
imorálnosť (nemravnosť, neslušnosť, hriešnosť) lat. kniž.
infámnosť (podlosť) lat. kniž.
perfídnosť (podlosť, vierolomnosť, bezcharakternosť, zradnosť, zrada, zapredanosť) lat. kniž.
impertinentnosť (drzosť, bezočivosť, opovážlivosť, vyzývavosť, hrubosť, neslušnosť, bezočivá smelosť) lat.
insolencia (drzosť, bezočivosť) franc. kniž.
arogantnosť (drzosť, povýšenectvo, nadutosť, spupnosť, namyslenosť, domýšľavosť, bezočivosť) lat.
chucpe (drzosť, bezočivosť) jud.
frivolnosť franc.
frivolita (nemravnosť, necudnosť, neviazanosť, ľahkovážnosť) franc. kniž.
obscénnosť (nemravnosť, necudnosť, neslušnosť, oplzlosť) tal. kniž.
lascívnosť (nemravnosť, necudnosť, oplzlosť, chlipnosť) lat. porovnaj ničomnosť

nemravnosť

impudencia (nehanebnosť) lat. kniž.
imorálnosť (hanebnosť, neslušnosť, hriešnosť) lat. kniž.
obscénnosť (necudnosť, neslušnosť, oplzlosť, napr. o vtipe) lat. kniž.
frivolita franc. kniž.
frivolnosť (necudnosť, neviazanosť, nehanebnosť, ľahkovážnosť) franc.
lascívnosť (necudnosť, oplzlosť, chlipnosť) lat.
perverznosť (zvrátenosť, zvrhlosť, úchylnosť) lat.
cochoneria /košoné-/ (dvojzmyselnosť a oplzlosť) franc. kniž. porovnaj hanebnosť