ustúpiť, ustupovať

ustúpiť, ustupovať 3 prestať sa vyskytovať
remitovať prechodne, dočasne oslabiť, oslabovať, o príznakoch choroby lat. lek.

ustúpiť, ustupovať

ustúpiť, ustupovať 1 odstúpiť
decedovať odísť, odchádzať, zapadnúť, zapadať lat. kniž.
apage, satanas! odíď, odstúp, ustúp, satan lat. + hebr.

ustúpiť, ustupovať

ustúpiť, ustupovať 2 urobiť ústupok
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať u. pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, poddávať sa lat.
koncedovať poddať sa, poddávať sa, podvoliť sa, podvoľovať sa lat. porovnaj zmieriť sa

podvoliť sa, podvoľovať sa

koncedovať ustúpiť, ustupovať, pripustiť, pripúšťať dačo, poddať sa, poddávať sa, popustiť lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami lat.
rezignovať zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.

poddať sa

poddať sa 2 podriadiť sa, podvoliť sa
kapitulovať poddávať sa, ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať lat.
rezignovať poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa lat.
koncedovať poddávať sa, pripustiť, pripúšťať dačo, podvoliť sa, podvoľovať sa, popustiť, popúšťať, ustúpiť, ustupovať lat.

oslabiť

paralyzovať oslabovať, potlačiť, potlačovať, ochromiť, ochromovať, znemožniť, znemožňovať, zneškodniť, zneškodňovať, zamedziť, zamedzovať gréc. publ. p. vplyv, činnosť
mitigovať zmierniť lat. lek.
demobilizovať oslabovať, znížiť, znižovať činnosť, prácu, chuť do nej lat.
remitovať prechodne, dočasne o., oslabovať, ustúpiť, ustupovať, o príznakoch choroby lat. lek.

odovzdať sa

rezignovať o., odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu, zmieriť sa, zmierovať sa s okolnosťami lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, poddať sa, poddávať sa lat.

zmieriť sa

rezignovať zmierovať sa s okolnosťami, odovzdať sa, odovzdávať sa, poddať sa, poddávať sa osudu lat.
kapitulovať ustúpiť, ustupovať pred ťažkosťami, prekážkami, utiecť, utekať, poddať sa, podávať sa lat.

ustupovať

odstúpiť

odstúpiť 1 ustúpiť
apage, satanas! odstúp, odíď, ustúp, satan lat. + hebr.
Bolo zobrazených 10 výsledkov. Ceľkový počet výsledkov je 18. Pre zobrazenie ostatných výsledkov spresnite vyhľadávaný text.