mriežka

mriežka 1 malá mreža
rošt kovová m. v sporáku, peci a pod.; m. na opekanie mäsa nem.
barbecue bárbikjú rošt v prírode, pri pikniku angl.
raster sieť, sieťka lat.
rost m. na triedenie zrnitých, sypkých al. odpadových látok nem.
treláž m. z úzkych, cez seba kladených latiek, stena z latiek, v záhrade a pod. franc. porovnaj mreža

mriežka

mriežka 2 niečo podobné malej mreži
ažúrka mriežková výšivka vzniknutá obšívaním okienok v látke do vzoru franc.
toledo ažúrová výšivka tvoriaca ornamenty vl. m.

sieť

sieť 2 rozvetvenie na ploche al. v priestore
raster sieťka, mriežka lat.
krakelúra s. trhliniek v laku al. farbe obrazu, najmä olejomaľby, al. v glazúre porcelánu franc. výtv.
telex medzinárodná ďalekopisná s. na vzájomné spojenie medzi účastníkmi angl. skr.
internet medzinárodná počítačová s. angl. výp. tech.
web angl.
net s. prostredkujúcadokumenty v elektronickej podobe angl.
WAP zjednodušená podoba internetu prístupná z telefónu angl. skr.
intranet miestna počítačová s. angl. výp. tech.

ražeň

gril zariadenie na pečenie jedál, najmä mäsa, bez tuku pôsobením ohňa al. tepla franc.-angl.
rošt mriežka na opekanie mäsa v sporáku, peci a pod. nem.
barbecue bárbikjú gril, rošt v prírode, pri pikniku angl.

stena

stena 1 zvislá časť stavby ohraničujúca priestor, múr; čo sa podobá na stenu
fasáda tal.-franc.
front vonkajšia s. budovy, predná strana, priečelie lat. stav.
atika nízka s. nad hlavnou rímsou priečelia budovy gréc. archit.
parapet s. od dlážky po spodný okraj okna, podokenná výmurovka tal. stav.
palisáda obranné opevnenie, val, ohrada, hradba z kolov zarazených tesne vedľa seba do zeme al. na vrchol opevnenia franc.
eskarpa vonkajšia s. opevnenia tvoriaca zároveň svah, šikmú plochu hradnej priekopy tal.-franc.
kolumbárium s. s výklenkami na ukladanie urien s popolom zomretých lat.
intae -té predĺžená bočná s. starogréc. chrámu zakončená zosilneným čelom, tvoriaca predsieň otvorenú stĺpmi lat. archit.
paraván tal.-franc.
plenta nem.
ľahká prenosná s. zakrývajúca menší priestor, zástena vl. m.
treláž s. z latiek, mriežka z úzkych, cez seba kladených latiek v záhrade a pod. franc.
ikonostas s. s obrazmi svätých v pravoslávnom chráme oddeľujúca oltárnu časť od chrámovej lode gréc. cirk.
šódži vonkajšia odsunovateľná priesvitná s. v jap. dome jap.
fusunami deliaca papierová nepriesvitná s. v jap. miestnosti jap. porovnaj múr