Výsledky vyhľadávania

tkanivový

histoidný gréc. biol.
histo- gréc. v zlož. sl.