Výsledky vyhľadávania

stráž

stráž 1 (stráženie, hliadka)
varta (strážna služba, hliadka) nem. zastar. hovor.
vachta (hliadka, služba, najmä na lodi) nem. slang.
garda (osobná, telesná s. významných osôb, napr. panovníka) franc.
vigília (nočná hliadka, s. v starom Ríme) lat. zastar.
bodyguarding /-gard-/ (osobná s., stráženie) angl. porovnaj hliadka

stráž

stráž 2 (ozbrojený strážca, strážcovia)
vedeta (presunutá poľná s., hliadka, najmä voj.) tal. hist. voj.
kohorta (osobná s., družina, skupina ľudí) lat. pren.
ochranka (ozbrojená bezpečnostná služba významnej osoby al. inštitúcie) rus. hovor.
patrola (voj. al. policajná s., hliadka) franc. zastar. hovor.
opričnina (osobná s. cára Ivana Hrozného) rus. hist. porovnaj strážca

hliadka

varta (strážna služba) nem. zastar. hovor.
patrola (voj. al. policajná stráž) franc. zastar. hovor.
vachta (stráž, služba, najmä na lodi) nem. slang.
rozviedka (prieskumná, výzvedná, pátracia h.) rus.
vedeta (presunutá poľná stráž, najmä voj.) tal. hist. voj.
piketa (stávková, štrajková h.) franc. zastar.
vigília (nočná stráž v starom Ríme) lat. zastar.
sebaciariá (nočné hliadky v starom Ríme) lat. hist.
piket (jazdecká voj. h. ozbrojená bodnou kopijovitou zbraňou s dlhou rukoväťou) franc. hist.

vrstva

vrstva 2 (skupina ľudí)
pozícia lat.
status (postavenie v spoločnosti, spoločenský stav, úloha) lat. sociol.
kasta (uzavretá, výsadná spoločenská v.) špan.
elita (skupina ľudí s vedúcim postavením v spoločnosti al. jej zložkách) franc. sociol.
nobilita (výsadná, popredná, bohatá, vyššia v.) lat. kniž.
oligarchia (malá vládnuca skupina niekoľkých osôb) gréc. polit.
plutokracia (bohatá vládnuca v.) gréc.
aristokracia (spoločenská v., jej časť požívajúca výsady, výhody) gréc.
patriciát (najmajetnejšia v. mešťanov) lat. hist.
buržoázia (bohatá al. vládnuca spoločenská v.; bohaté mestské obyvateľstvo za feudalizmu) franc.
establishment /-išm/ (najvyššia vládnuca v., skupina vplyvných osôb, vládnuce kruhy, vedúce osobnosti verejného života) angl. polit. publ. i pejor.
high society /haj sosajeti/ (vznešená, vyberaná, vyššia spoločnosť) angl. publ.
lobi (skupina vplyvných osôb presadzujúca svoje záujmy) angl.
byrokracia (vrstva profesionálne pracujúca v správe a riadení v politike a ekonomike, úradnícky aparát, úradníctvo) franc. + gréc.
luza (deklasovaná spoločenská v., zberba) nem. pejor.
plebs (v. jednoduchých chudobných občanov, prostý ľud, chudoba) lat. aj pejor.
proletariát (najchudobnejšia v. chudákov, bedárov, chudoba; revolučná robotnícka v., v. námedzne pracujúcich marx.) lat.
lumpenproletariát (nízka spoločenská v., kt. sa neživí prácou, tuláci, žobráci, spodina spoločnosti) nem. + lat.
hippies /-pis/ (spoločenská v. stúpenecov únikového protestného hnutia západnej, najmä amer. mládeže 2. polovice 60. rokov vyznačujúceho sa výstredným oblečením, správaním, prípadne používaním drog) angl. slang.
yuppies /jupís/ (spoločenská v., mladí cieľavedomí muži usilujúci sa o kariéru al. bohatí z obchodovania) angl.
théti /té-/ (najnižia občianska v. v starovekých Aténach) gréc.
patriciát (v. urodzených plnoprávnych občanov v starom Ríme) lat. hist.
nobilita (výsadná v. v starom Ríme) lat.
equites /ekvi-/ (druhý najmocnejší stav v starom Ríme, jazdci) lat.
plebs (v. slobodných občanov bez polit. vplyvu v starom Ríme) lat.
šľachta (vládnuca v. vo feudálnej spoločnosti) nem.
aristokracia (šľachta, najmä veľkí vlastníci pôdy) gréc. hist.
gentry /džen-/ (uhor., angl. nižšia šľachta, najmä vidiecka, zemianstvo) angl.
nobilita (popredná šľachta, bohatá spoločenská v.) lat. kniž.
opričnina (služobná šľachta cára Ivana Hrozného vykonávajúca osobnú stráž) rus. hist.
vlasteli (šľachta v stredovekom Chorvátsku, Bosne a Srbsku) srb.chorv.
eta (postihovaná v. v stredovekom Japonsku odvodzujúca svoj pôvod od stredovekej kasty nečistých) jap.
hinin (najnižšia vrstva v stredovekom Japonsku) jap.
heimin (vrstva v stredovekom Japonsku, roľníci, umelci, obchodníci) jap.
kozáci (voj. v. v južných oblastiach Ruska, od 14.st.) tur.-rus.
mameluci (vládnuca voj. v. v Egypte, Sýrii a Mezopotámii, 1250 – 1517) arab. hist.
varna sanskrt
kasta (uzatvorená skupina ľudí vykonávajúcich dedičné povolania, najmä v Indii) špan.
páriovia (najnižšia bezprávna spoločenská trieda, kasta v Indii a Barme, nedotknuteľní) tamil.
šúdrovia (najnižšia kasta v Indii, roľníci, bezzemkovia, remeselníci) sanskrit
kšatrijovia (druhá kasta v Indii, vládci a bojovníci) sanskrt
váišjovia (tretia kasta v Indii) sanskrt
bráhmani (najvyššia kasta v Indii) sanskrit

šľachta

šľachta nem.
aristokracia (najmä veľkí vlastníci pôdy) gréc. hist.
gentry /džen-/ (uhorská, angl. nižšia š., najmä vidiecka, zemianstvo) angl.
nobilita (popredná š., bohatá spoločenská vrstva) lat. kniž.
opričnina (služobná š. cára Ivana Hrozného vykonávajúca osobnú stráž) rus. hist.
vlasteli (š. v stredovekom Chorvátsku, Bosne a Srbsku) srb.chorv.