Výsledky vyhľadávania

podobný

simile lat. kniž.
analogický gréc.
-oidný (obdobný) gréc. v zlož. sl.
homoio- (spoločný, rovnaký) gréc. v zlož. slov.
antropomorfický (p. človeku) gréc.
osteoidný (p. kosti) gréc. biol.
myoidný (p. svalu) gréc. anat.
papilovitý (p. bradavke) lat. odb.
pitekoidný (p. opici) gréc. zool.

podobne

simile lat. kniž.
et cetera [etc.] (a p., a tak ďalej) lat.
analogicky gréc.
ad analogiam (obdobne) lat. kniž. porovnaj podobný