podobne

simile lat. kniž.
et cetera etc. a p., a tak ďalej lat.
analogicky gréc.
ad analogiam obdobne lat. kniž. porovnaj podobný

podobný

simile lat. kniž.
analogický gréc.
-oidný obdobný gréc. v zlož. sl.
homoio- spoločný, rovnaký gréc. v zlož. slov.
antropomorfický p. človeku gréc.
osteoidný p. kosti gréc. biol.
myoidný p. svalu gréc. anat.
papilovitý p. bradavke lat. odb.
pitekoidný p. opici gréc. zool.