sekera

valaška vl. m.
balta s. s dlhým poriskom používaná pastiermi oviec maď.
fokoš palica so sekerovitým ostrím, hrubá valaška maď. hovor.
pántok ťažká štiepacia s. s dlhým poriskom nem. hovor.
tomahavk indiánska bojová s. indián.-angl.
palstáv bronzová sekerka s postrannými lištami lat.-nór. archeol. zastar.
franciska ľahká, esovite prehnutá s. s krátkym toporom, sečná a vrhacia zbraň, 7. – 8. st. u Frankov lat.-tal.
halapartňa bodná a sečná zbraň so s., hrotom a hákom na dlhej rúčke nem. hist. voj.
sponton ozdobná halapartňa tal. hist.