nožnice

sekátor záhradnícke n. na dreviny lat.
solingenky n. značky Solingen vl. m. hovor.