Výsledky vyhľadávania

neistý

neistý 2 (nebezpečný, nezabezpečený)
riskantný franc.
rizikový tal.
vabank (nerozvážny, nebezpečne odvážny, spojený s možnosťou neúspechu, straty, nebezpečný) franc.
hazardérsky (nerozvážny, neuvážený, ľahkomyseľný, odvážny, kt. výsledok závisí od náhody) arab.-franc.
aleatórny (odvážny, s neistým koncom, závislý od náhody) lat. kniž. a. stávka

závislý

relatívny (týkajúci sa vzťahu dvoch al. viacerých vecí, javov, pomerný, podmienený, vzťažný) lat.
korelatívny (súvzťažný, vo vzťahu s niečím) lat.
satelitný (podriadený, polit. a hosp. nesamostatný) lat. s. štát, mesto
vazalský (poslušný, podriadený) kelt.-franc.
aleatórny (z. na náhode, odvážny, s neistým koncom) lat. kniž. a. stávka, lotéria

odvážny

gurážny (smelý, odhodlaný) franc. hovor.
husársky (o. a niekedy neočakávane úspešný) srboch.-maď.
bravúrny (smelý, dokonalý, znamenitý, skvelý, obratný, zručný) franc.
prometeovský gréc. vl. m. expr.
prometejský (smelý, nepoddajný, odbojný, vzdorný) gréc. vl. m. expr. zastar.
bojarský rus.
heroický gréc. kniž.
ikarský (smelý, hrdinský) gréc. vl. m.
aleatórny (s neistým koncom, závislý na náhode) lat. kniž. a. stávka, lotéria
riskantný franc.
rizikový tal.
vabank (nebezpečne o., nerovážny, nebezpečný, neistý, spojený s možnosťou neúspechu, straty) franc.
hazardérsky (nerozvážny, neuvážený, ľahkomyseľný, kt. výsledok závisí od náhody) arab.-franc. h. čin, postoj, hra
marciálny (udatný, silný, statný, mohutný) lať. zastar. kniž.