Výsledky vyhľadávania

prístupný

prístupný 1 (dostupný, dosažiteľný)
akcesibilný lat. kniž.
exoterický (určený širšiemu okruhu, verejnosti, verejný) gréc. odb.
open /oupn/ (p. všetkým, najmä športovcom, otvorený) angl.
ezoterický gréc. kniž.
hermetický (p. al. známy len úzkemu okruhu ľudí, skrytý, tajný) gréc.-franc. kniž.