podávať

podávať 2 predkladať, ponúkať
servírovať predkladať jedlo, nápoj a pod., obsluhovať franc.-nem.
dopovať p. nedovolené látky podporujúce zvyšovanie šport. výkonnosti angl. šport.
flambovať p. mäso pri stole poliaté alkoholom a zapálené pre ovplyvnenie chuti a vône jedla lat.-franc.

požívať

dopovať (sa) p. nedovolené látky podporujúce zvyšovanie šport. výkonnosti angl. šport.
drogovať p. omamné návykové látky, závisieť od nich franc.
fetovať návykovo p. omamné látky, najmä vdychovaním lat. hovor. porovnaj jesť

používať

aplikovať uplatňovať vedomosti, skúsenosti, spôsoby a pod. lat. kniž. a odb.
exploatovať užívať, využívať, napr. zariadenie lat.-franc.
chosňovať užívať, využívať maď. hovor.
disponovať narábať, nakladať s niečím voľne, rozhodovať o niečom, mať, vlastniť lat.
drogovať p. omamné návykové látky, závisieť od nich franc.
dopovať sa p. nedovolené látky podporujúce zvyšovanie šport. výkonnosti angl. šport. porovnaj využívať