miesto

miesto 1 vymedzený priestor
post lat.-nem. kniž.
locus -kus lat. lek.
flek nem. hovor.
pľac nem. hovor.
štand nem. hovor. zastar.
-topia gréc. v zlož. sl.
in loco -ko
loco -ko na m., v m., tu lat. kniž.
in situ na m., na tvári m., na svojom vlastnom m.; na pôvodnom m. lat. kniž.
hoc loco hok -ko na tomto m. lat. kniž.
eodem na tom istom m. lat. práv.
ibidem na tom istom, rovnakom m., najmä v texte, tamtiež, tamže lat. kniž.
huius loci hvi- na tomto m. lat.
passim na rôznych m., rôzne, pri citovaní v texte lat. kniž.
ab hinc hink smerom preč od tohto m., odtiaľ lat. kniž.
sine loco s. l. -ko bez m., bez udania m., napr. vydania lat. kniž. porovnaj priestor

miesto

miesto 2 umiestnenie v poradí
preeminencia popredné m. lat. kniž.
priorita prvé m., časová prednosť, prvenstvo lat. kniž.
primát vedúce, prvé m., prvenstvo, prevaha z hľadiska významnosti lat.
primo loco -ko na prvom m., po prvé lat. kniž.
secundo loco -kundo -ko na druhom m., po druhé lat. kniž.
tertio loco -cio –ko na treťom m. lat. kniž.

tu

tu
loco -ko
in loco -ko na mieste, v mieste lat. kniž.
hic et nunc hík nunk tu a teraz lat.
hic et ubique hík tu a všade lat.