Výsledky vyhľadávania

miesto

miesto 1 (vymedzený priestor)
post lat.-nem. kniž.
locus /-kus/ lat. lek.
flek nem. hovor.
pľac nem. hovor.
štand nem. hovor. zastar.
-topia gréc. v zlož. sl.
in loco /-ko/
loco /-ko/ (na m., v m., tu) lat. kniž.
in situ (na m., na tvári m., na svojom vlastnom m.; na pôvodnom m.) lat. kniž.
hoc loco /hok -ko/ (na tomto m.) lat. kniž.
eodem (na tom istom m.) lat. práv.
ibidem (na tom istom, rovnakom m., najmä v texte, tamtiež, tamže) lat. kniž.
huius loci /hvi-/ (na tomto m.) lat.
passim (na rôznych m., rôzne, pri citovaní v texte) lat. kniž.
ab hinc /hink/ (smerom preč od tohto m., odtiaľ) lat. kniž.
sine loco [s. l.] /-ko/ (bez m., bez udania m., napr. vydania) lat. kniž. porovnaj priestor

miesto

miesto 2 (umiestnenie v poradí)
preeminencia (popredné m.) lat. kniž.
priorita (prvé m., časová prednosť, prvenstvo) lat. kniž.
primát (vedúce, prvé m., prvenstvo, prevaha z hľadiska významnosti) lat.
primo loco /-ko/ (na prvom m., po prvé) lat. kniž.
secundo loco /-kundo -ko/ (na druhom m., po druhé) lat. kniž.
tertio loco /-cio –ko/ (na treťom m.) lat. kniž.

tu

loco /-ko/
in loco /-ko/ (na mieste, v mieste) lat. kniž.
hic et nunc /hík nunk/ (tu a teraz) lat.
hic et ubique /hík/ (tu a všade) lat.