predznačiť, predznačovať

asignovať poukázať, poukazovať, odovzdať, odovzdávať peňažnú sumu na niečo lat. kniž. a odb.