vojak

soldát lat. hovor. pejor.
žoldnier nem. pejor.
oficier franc.-nem. hovor. zastar.
lampasák dôstojník franc. slang.
furťák nem. voj. slang.
lampasák franc. slang.
lampión tal. voj. slang.
milionár tal. slang.
gumák v. z povolania egypt.-lat. voj. slang.
adjutant dôstojník pridelený vyššiemu veliteľovi, voj. pobočník lat.
zupák ďalej slúžiaci poddôstojník nem. pejor.
šarža v. s vysokou hodnosťou franc. hovor.
absík lat.
špagi absolvent voj. katedry na vysokej škole, kt. slúži v armáde tal.-nem. voj. slang. zastar.
bažant nem. voj. slang.
milionár v. v prvej polovici voj. služby, nováčik, začiatočník tal. voj. slang.
suprák v. základnej voj. služby, kt. pôjde o krátky čas do civilu lat. voj. slang.
komliton v. spoločne slúžiaci na vojenčine, spoluvojak, spolubojovník lat. voj.
infanterista v. pechoty, pešiak špan.-nem. voj. zastar.
bigoš v. u pechoty al. motostrelcov lat. slang.
artilerista lat. zastar.
kanonier delostrelec nem. hovor. zastar.
tankista príslušník osádky tanku angl.
granatier v. vrhajúci granáty franc.-nem. voj.
parašutista franc.
paragán v. vycvičený v zoskakovaní z lietadla s použitím padáka voj. slang.
kontráš príslušník kontrarozviedky, služby zameranej proti nepriateľskej špionáži lat. slang.
sanitár lat.
saniťák lat. voj. slang.
lapiduch v. v zdravotníckej službe ? voj. slang.
ženista franc.
pionier franc. zastar.
sapér príslušník vojska určeného na technickú podporu, zabezpečenie bojovej činnosti, zákopník franc. zastar. voj.
intendant príslušník tylovej služby pre zásobovanie a ubytovanie vojsk franc. voj. zastar.
regulovčík v. riadiaci dopravu, najmä na križovatke rus. hovor. zastar.
pucer nem. voj. zastar.
pucflek voj., dôstojnícky sluha; pisár na štábe voj. útvaru nem. voj. slang.
burš nem. zastar.
ordonanc dôstojnícky sluha v rak.-uhor. armáde lat.-franc.-nem. voj. zastar.
ordonanc poddôstojník vyčlenený ku štábu veliteľa, zabezpečujúci odovzdávanie rozkazov, voj. posol v rak.-uhor. armáde lat.-franc.-nem. voj. zastar.
kuriér v. poverený doručením dôležitých tajných správ franc.
kombatant príslušník ozbrojených síl, okrem zdravotníkov a duchovných, kt. má bojové úlohy, bojovník franc. voj.
rezervista v. v zálohe, záložník lat. zastar.
manták nešikovný, babrácky, nemotorný, ťažkopádny v. ? slang. voj.
dezertér v., kt. zbehol, ušiel od vojska, zbeh franc. voj.