vojak

soldát lat. hovor. pejor.
žoldnier nem. pejor.
oficier franc.-nem. hovor. zastar.
lampasák dôstojník franc. slang.
furťák nem. voj. slang.
lampasák franc. slang.
lampión tal. voj. slang.
milionár tal. slang.
gumák v. z povolania egypt.-lat. voj. slang.
adjutant dôstojník pridelený vyššiemu veliteľovi, voj. pobočník lat.
zupák ďalej slúžiaci poddôstojník nem. pejor.
šarža v. s vysokou hodnosťou franc. hovor.
absík lat.
špagi absolvent voj. katedry na vysokej škole, kt. slúži v armáde tal.-nem. voj. slang. zastar.
bažant nem. voj. slang.
milionár v. v prvej polovici voj. služby, nováčik, začiatočník tal. voj. slang.
suprák v. základnej voj. služby, kt. pôjde o krátky čas do civilu lat. voj. slang.
komliton v. spoločne slúžiaci na vojenčine, spoluvojak, spolubojovník lat. voj.
infanterista v. pechoty, pešiak špan.-nem. voj. zastar.
bigoš v. u pechoty al. motostrelcov lat. slang.
artilerista lat. zastar.
kanonier delostrelec nem. hovor. zastar.
tankista príslušník osádky tanku angl.
granatier v. vrhajúci granáty franc.-nem. voj.
parašutista franc.
paragán v. vycvičený v zoskakovaní z lietadla s použitím padáka voj. slang.
kontráš príslušník kontrarozviedky, služby zameranej proti nepriateľskej špionáži lat. slang.
sanitár lat.
saniťák lat. voj. slang.
lapiduch v. v zdravotníckej službe ? voj. slang.
ženista franc.
pionier franc. zastar.
sapér príslušník vojska určeného na technickú podporu, zabezpečenie bojovej činnosti, zákopník franc. zastar. voj.
intendant príslušník tylovej služby pre zásobovanie a ubytovanie vojsk franc. voj. zastar.
regulovčík v. riadiaci dopravu, najmä na križovatke rus. hovor. zastar.
pucer nem. voj. zastar.
pucflek voj., dôstojnícky sluha; pisár na štábe voj. útvaru nem. voj. slang.
burš nem. zastar.
ordonanc dôstojnícky sluha v rak.-uhor. armáde lat.-franc.-nem. voj. zastar.
ordonanc poddôstojník vyčlenený ku štábu veliteľa, zabezpečujúci odovzdávanie rozkazov, voj. posol v rak.-uhor. armáde lat.-franc.-nem. voj. zastar.
kuriér v. poverený doručením dôležitých tajných správ franc.
kombatant príslušník ozbrojených síl, okrem zdravotníkov a duchovných, kt. má bojové úlohy, bojovník franc. voj.
rezervista v. v zálohe, záložník lat. zastar.
manták nešikovný, babrácky, nemotorný, ťažkopádny v. ? slang. voj.
dezertér v., kt. zbehol, ušiel od vojska, zbeh franc. voj.
marodér prepustený al. zbehlý v. živiaci sa krádežami, plienením franc.-nem. slang. pejor.
obšitoš prepustený v., vyslúženec, vyslúžilec nem. zastar. voj. slang.
veterán vyslúžený v., bývalý účastník vojny, vyslúžilec lat.
invalid v. neschopný ďalej slúžiť pre zranenie lat.
žoldnier najatý platený, námedzný v. nem.
legionár príslušník dobrovoľníckeho voj. útvaru lat.
gardista príslušník vybraného voj. oddielu; príslušník osobnej stráže významných osôb, najmä panovníka franc.
mameluk príslušník egypt. voj. oddielov zložených z otrokov arab. hist.
hoplita v. v starom Grécku, ťažkoodenec gréc.
legionár príslušník základnej voj. jednotky v starom Ríme lat. hist.
prétorián príslušník cisárskej gardy, osobnej stráže v starom Ríme lat. hist.
triariovia v. v starom Ríme, tretí sled z najlepších vojakov v starorím. légiách lat. hist.
hypaspista ťažkoodenec v makedónskom vojsku gréc. hist.
pandúr príslušník nepravidelnej pechoty verbovaný v pohraničných oblastiach Uhorska maď.
hajdúch uhor. žoldnier srb.-maď. hist.
labanec cisársky v. za povstania Tökeliho, Rákociho a Bačkaja, 17. a 18. st. maď. hist.
bagán v. bez hodnosti, pešiak maď. voj. slang.
honvéd uhor. príslušník národnej gardy v Uhorsku, 1848-49 hist.; v. uhor. domobrany od 1867 hist.; v. maď. pozemného vojska maď.
husár jazdec v uhor. vojsku od 15.st; ľahký jazdec v Európe srbch.-maď.
serežán rak.-uhor. v. chrániaci monarchiu v juhovýchodnom hraničnom pásme proti Turkom maď.-nem.
hulán jazdec s dlhou kopiou, pôvodne v Poľsku tur.-poľ.
banderovec príslušník oddielov tzv. Ukrajinskej povstaleckej armády na konci 2. svetovej vojny vl. m.
kozák vojak z obyvateľov juž. oblastí Ruska chrániaci hranice, najmä jazdec tur.-rus.
džigit kozák dokonale ovládajúci jazdu na koni, odvážny jazdec tur.
krasnoarmejec v. Červenej armády, armády bývalého ZSSR rus. hist.
krasnogvardejec v. červenej gardy, 1917 rus. hist.
opolčenec bulh. dobrovoľník v rus.-tur. vojne bojujúci za slobodu Bulharska, 1877 – 78 bulh.
turkopol príslušník ľahkej jazdy v období križiackych výprav do Palestíny v stredoveku vl.m. + gréc. hist.
lancknecht peší žoldnier vlastniaci výstroj a výzbroj, 15. – 17. st. nem. hist.
rytier ťažkoodený jazdec v stredovekom vojsku, šľachtic, kt. pri sa pasovaní zaviazal plniť povinnosti nem. hist.
harcovník stredoveký pešiak al. jazdec určený na znepokovanie nepriateľa rýchlymi ľahkými výpadmi, útokmi nem. hist.
drabant stredoveký pešiak nem.
harcovník stredoveký pešiak al. jazdec určený na znepokovanie nepriateľa rýchlymi ľahkými výpadmi, útokmi nem. hist.
fric nem. nacistický v., rus. označenie vl. m. pejor.
esaman es-á-man nem. v., príslušník nacistických úderných útvarov SA nem.
esesman nem. v., príslušník nacistických voj. útvarov SS nem. hovor.
brigant lúpežný v., zbojník tal. zastar.
bersaliér tal. horský pešiak, strelec v tal. armáde tal.
pavéznik v. ozbrojený pavézou, veľkým obdĺžnikovitým, nadol sa zužujúcim štítom, štítonosič tal. hist.
interbrigadista príslušník medzinárodnej jednotky protifašistických bojovníkov v špan. občianskej vojne lat. + franc.
granátnik vyberaný, elitný pechotný v., od 18. st. franc.-nem.
poilu pauli prezývka franc. v. v 1. svetovej vojne franc.
dragún príslušník jazdeckej pechoty al. jazdectva franc. hist.
švališér príslušník ľahkej jazdy, do polovice 19. st. franc. voj. hist.
mušketier príslušník franc. kráľovskej jazdeckej gardy; pešiak pôvodne vyzbrojený spredu nabíjanou puškou franc. hist. voj.
karabinier vojak ozbrojený krátkou puškou, najmä na koni, 17. – 18. st. franc.
kyrysník opancierovaný jazdec franc.-nem. hist.
kavalerista voj. jazdec na koni tal.-franc. zastar.
pikanier príslušník ťažkej pechoty s predným a zadným brnením, prilbou, mečom a kopijou s dlhou rukoväťou, 16. – 17. st. franc. hist.
voltižér príslušník elitnej jednotky franc. ľahkej pechoty, 19. st. franc. hist. voj.
harkabúz stedoveký v. vyzbrojený hákovnicou, strelnou zbraňou, 15. – 17. st. franc. hist.
martalúz tur. lúpežný v., 16. – 17. st. ? hist.
komisár dôstojník al. úradník voj. zásobovacej služby v niektorých armádach v Európe v minulosti lat.
alpín príslušník tal., franc. al. rak.-uhor. pechoty v Alpách vl. m. hist.
sipáhi jazdec v tur. osmanskom vojsku; franc. koloniálny v severnej Afrike perz. hist.
janičiar v. tur. elitnej voj. jednotky zloženej zo zajatcov a násilím odobratých detí tur.
bašibozuk divý v. tur. nepravidelnej jednotky tur.
nizám tur. v. s európskou výzbrojou a výcvikom, začiatok 19. st. arab.-tur. hist.
fedajín arab. v., príslušník arab. palestínskej ozbrojenej organizácie bojujúci proti Izraelu arab.
asker africký v. v službách európskej koloniálnej armády arab. hist.
zuáv pôvodne domorodý príslušník bývalého franc. koloniálneho vojska v Alžírsku vl. m.
sipoj domorodý v. v brit. koloniálnej armáde v Indii perz.-ind. hist.
yankee jenkí prezývka federálneho vojaka v amer. občianskej vojne hol.-angl. pejor.
ami
amík amer. v., prezývka amer. vojaka angl.
ranger rendžer príslušník elitnej voj. jednotky zvláštneho určenia v USA al. v NATO angl. porovnaj hodnosť bojovník povstalec dobyvateľ branec

tkanina

textil lat.
textília lat.
štof výrobok vyrobený z tkaniny, pletením, spriadaním, tkaním nem. hovor. zastar.
bavlnená t.:
piké tuhá t. s plastickým vafľovým vzorom, na blúzky, šaty franc.
velveton t. s krátkym hustým a jemným vlasom na lícnej strane, na šport. odevy tal.
brilantín biela, lesklo vzorkovaná t. franc. text.
glot hladká lesklá jednofarebná t. na podšívky a plášte angl.
moleskin hladká pevná nohavicová t. angl.
safari t. hnedozelenej al. pieskovej farby, na oblečenie do prírody svahil.
barchet arab.-nem.
švonepaj hrubá t. v keprovej väzbe, česaná na rube nem. hovor.
kanafas hrubšia t., najmä pásikovaná, na posteľnú bielizeň franc.-nem.
piket hrubšia t., najmä jednofarebná, s plastickým vzorom franc.
kotón hrubšia t. v plátnovej väzbe arab.-franc.
kaliko hustá t. franc. text.
inlet hustá t. v plátnovej väzbe, na vankúše a pod., sypkovina nem.
nankin hustá t. v plátnovej väzbe s bielou osnovou a farebným útkom vl. m.
perkál jemná hustá t. v plátnovej väzbe, na bielizeň a vreckovky perz.-franc.
tetra mäkká t., najmä biela, s vtkanými štvorcami v plátnovej väzbe, na plienky a pod. gréc.
cajg pevná t. nem. text.
kretón pestro vzorkovaná t. v plátnovej väzbe, na závesy, poťahy franc. vl. m. text.
oxford pevná pórovitá pruhovaná al. kockovaná t. v panamovej väzbe, na košele, blúzky, zástery a šaty vl. m.
denim vl. m.
riflovina angl.
texaskovina pevná t. v keprovej väzbe, farbená indigom, na nohavice a pod. vl. m.
diftín počesaná t. s hodvábnym leskom, podobná zamatu franc.
etamín redšia tuhšia priesvitná t. v plátnovej väzbe, na letné dámske šaty franc. text.
tarlatán riedka priesvitná t. s votkanými kovovými niťami, na lacné div. šaty a pod. franc.
organtín riedka jemná t. v plátnovej väzbe, na zástery a div. kostýmy franc.
stramín riedka prelamovaná t. na vyšívanie lat.-hol.
mul riedka t. v plátnovej väzbe ind.-angl.
kanava riedka t. na ručné vyšívanie lat.-franc.
éponž riedka t. s drobnými uzlíčkami, na dámske letné šaty, ručníky a pod. franc.
floridas riedka t. v plátnovej väzbe, z mäkkých hrubších priadzí, na podšívky tal. text.
mezulán t. v keprovej väzbe tal. hist.
froté franc.
frotír t. so slučkami al. s uzlíčkami na povrchu, na uteráky a pod. franc. hovor.
kartún t. v plátnovej väzbe, na zástavy, pracovné košele a pod. arab.
širting t. v plátnovej väzbe zo stredne jemnej priadze angl. text.
menčester vlasová t. s pozdĺžnymi pruhmi, na pracovné a šport. odevy vl. m. text.
dušester t. vo väzbe útkového atlasu, na pracovné odevy angl.
šifón t. v plátnovej väzbe, na bielizeň franc. text.
molino zrebná t. v plátnovej väzbe, na lôžkoviny tal.
tyl drobno sieťovaná, riedko tkaná t. na záclony, závoje a pod. vl. m.
šaržán pestrá t. s meňavým povrchom franc.
chintz t. s hladkým povrchom a mimoriadnym leskom, na dámske plášte sanskrit
twil hladká jemná t. v keprovej väzbe angl.
zamat franc.
aksamiet gréc. zastar.
baršún matná t. s nízkym jemným vlasom maď. zastar.
silk tenká jemná t. angl. text.
flór ľahká tenká priesvitná riedka a veľmi jemná t. na závoje hol. text.
gáza riedka jemná t. orient.-franc.
serž t. vo väzbe vytvárajúcej riadky, na podšívky lat.-franc. text.
puplín hladká mäkká hustá t. na košele, blúzky, šaty franc.
véba t. v plátnovej väzbe, na posteľnú bielizeň nem.
grádel vo väzbe v pozdĺžnych prúžkoch nem.
damask vl. m.
damašek jednoosnovná jednofarebná t. v atlasovej väzbe, s vtkaným lesklým vzorom vl. m. star. nespis. text.
elastik t. so zatkanými kaučukovými niťami, na traky gréc.
batist franc.
kment veľmi jemná a mäkká t. nem. poľ.
cvilich t. vo väzbe štvorväzbového osnovného kepra nem.
krís veľmi pevná t. na plachty a obrusy angl.
zefír pestrá jemná t. v plátnovej väzbe, na košele, šaty a pod. gréc.-franc.
štruks hrubšia t. s oblými vrúbkami, na kostýmy, obleky a pod. angl.
mušelín jemná polopriesvitná mäkká t. na dámske šaty vl. m.-franc.
delén ľahká mäkká t. z krútenej česanej priadze v plátnovej väzbe, najmä potlačená, na dámske letné šaty franc.
panama t. v dvakrát zväčšenej plátnovej väzbe vl. m.
flanel teplá mäkká t. s obojstranným vlasom angl.-franc.
molton t. s dlhým vlasom, v plátnovej väzbe, na spoločenské odevy vl. m.
muliné t. z bavlnenej priadze z dvoch nití rôznej farby franc.
trikot pružná pletená t. franc. text.
trikotáž pružné pletené tkaniny franc. text.
satén lesklá hladká t. v atlasovej väzbe, na posteľnú bielizeň, dámske šaty a pod. arab.-franc.
kalmuk dvojútková t. s hustým vlasom vl. m.
krizet t. na pánsku spodnú bielizeň franc.
atlas t. s hladkým lesklým povrchom text.
liberty ľahký atlas na podšívky angl. text.
tweed tvíd mäkká pevná t. z hrubej česanej al. mykanej priadze, s uzlíkmi, obyčajne dvojfarebná vl. m.
otoman priečne rebrovaná t. v plátnovej al. ripsovej väzbe, na dámske plášte arab.
gabardén obleková t. so šikmými vrúbikmi z česanej priadze franc. vl. m.
vlnená t.:
zefír jemná pestrá t. v plátnovej väzbe, na košele, šaty a pod. gréc.-franc.
štruks hrubšia t. s oblými vrúbkami, na kostýmy, obleky a pod. angl.
serž t. vo väzbe vytvárajúcej riadky, na podšívky lat.-franc. text.
puplín hladká mäkká hustá t. na košele, blúzky, šaty franc.
mušelín jemná polopriesvitná mäkká t. na dámske šaty vl. m.-franc.
delén ľahká mäkká t. z krútenej česanej priadze v plátnovej väzbe, najmä potlačená, na dámske letné šaty franc.
panama t. v dvakrát zväčšenej plátnovej väzbe vl. m.
flanel teplá mäkká t. s obojstranným vlasom angl.-franc.
molton t. s dlhým vlasom, v plátnovej väzbe, na spoločenské odevy vl. m.
žoržet lesklá t. v plátnovej väzbe franc.
valúr t. s krátkym hustým vlasom franc.
papilon mäkká jemná t. v plátnovej väzbe, na dámske šaty franc.
frizé t. s niťou s mierne špirálovitým zriaseným povrchom, na dámske odevy franc. text.
muliné t. z vlnenej priadze z dvoch nití rôznej farby franc.
trikot pružná pletená t. franc. text.
trikotáž pružné pletené tkaniny franc. text.
koverkot vlnená al. polovlnená ťažká pevná obleková t. angl.
doeskin dos-
doskin vlnená al. polovlnená ľahká mäkká t. v atlasovej väzbe, z česanej al. mykanej priadze angl. text.
cibelín mäkká t. v keprovej väzbe s dlhým a lesklým vlasom franc.
kamelhár objemná mäkká t. s jemným vlasovým povrchom vo farbe ťavej srsti, na zimné plášte angl.
lister pružná lesklá t. s mierne drsným povrchom, na obleky franc.
loden hrubá pevná t. s rôzne dlhým vlasom, na šport. plášte angl.
marengo čiernosivá t. s votkanými svetlejšími vláknami, na obleky vl. m.
ševiot hrubá drsná t. v keprovej al. plátnovej väzbe, na obleky, šaty, plášte vl. m.
ulster hrubá t. s jemným vlasom, na zimné plášte vl. m.
homespun houmspan hrubá t. na šport. odevy a plášte angl.
hubertusovina hrubá t. s dlhým vlasom ležiacim v jednom smere, na šport. kabáty vl. m.
dubel hrubá tuhá dvojitá t. na kabáty lat. text.
haras hrubá tvrdá a lesklá t. na koberce a oblekové látky franc. vl. m.
lodén hrubá valchovaná t., niekedy česaná, na rovnošaty, obleky, zimníky nem.
anglia hustá t. s hladkým povrchom, jemné súkno, pôvodne z Anglicka vl. m.
drap jemná t. s hladkým povrchom, na obleky, kostýmy a kabáty franc.
tibet jemná mäkká t. s matným povrchom vl. m. text.
tropikal gréc.-angl.
tropiko ľahká priedušná t. v plátnovej väzbe, na letné obleky a šaty gréc.
liste lesklá hladká t. na letné šaty, kabáty franc.
kasinet letná t. um.? text.
shetland šetlend mäkká t. z česanej al. mykanej priadze vl. m.
flauš mäkká hrubá kabátová t. s dlhým a na líci česaným vlasom angl.
okonel mäkká hustá t. s krátkym vlasom na líci, na pánske obleky a uniformy um. text.
kamel jemná mäkká t. farby ťavej srsti angl. text.
afgalén mäkká splývajúca t. v plátnovej väzbe, s vtkaným pásikom gréc.
flokoné mäkká t. s reliéfnym vlasovým povrchom, na pánske a dámske kabáty franc. text.
kašmír mäkká jemná t. z ovčej vlny al. srsti kašmírskej kozy vl. m.
kazan mäkká obojstranná t. v plátnovej väzbe, na detské šaty vl. m.
jersej dže-
jersy džerzi mäkká pružná t. angl. vl. m.
cibelín mäkká t. v keprovej väzbe um.
ratiné mäkká t. so skučeraveným lícnym vlasom, na kabáty franc. text.
šarmelén mäkká splývavá t. s jemným zrnitým povrchom a vysokým leskom na rube, na dámske šaty, kostýmy franc.
adria kvalitná obleková t. vl. m.
tartan pestro kockovaná t., pôvodne škót. angl.
donegal pevná drsná t. na plášte, saká a šport. úbory vl. m.
palmerston pevná lesklá t. s hustým krátkym vlasom, na pánske zimníky vl. m.
kord pevná t. v keprovej väzbe angl. text.
fresko redšia obleková t. v plátnovej väzbe, z ostro krútených mykaných priadzí tal. text.
voál riedka ľahká závojová t. v plátnovej väzbe, na dámske šaty, záclony franc. text.
melton t. z mykanej priadze, mierne splstená vl. m.
merino t. z veľmi jemnej vlny oviec špan.
kamelot t. z vlny angorskej kozy franc.
filc netkaná lisovaná t. zo živočíšneho vlásia, plsť nem. hovor.
síl plstená závesová t. angl. text.
mohér arab.-angl.
angora t. zo srsti angorskej kozy al. králika vl. m.
šamlot t. z ťavej srsti al. jej napodobenina z vlny rom.-nem.
tweed tvíd mäkká pevná t. z hrubej česanej al. mykanej priadze, s uzlíkmi, obyčajne dvojfarebná vl. m.
otoman priečne rebrovaná t. v plátnovej al. ripsovej väzbe, na dámske plášte arab.
gabardén obleková t. so šikmými vrúbikmi z česanej priadze franc. vl. m.
trikotín hladká jemná mäkká t. franc.
epinglé epen- rebrovaná t. v plátnovej al. ripsovej väzbe, na poťahy, plášte a pod. franc.
brynel atlasová t. používaná na zvršky obuvi franc. zried.
krúl t. so slučkovým povrchom z ozdobných nití nem.
tyl drobno sieťovaná, riedko tkaná t. na záclony, závoje a pod. vl. m.
šaržán pestrá t. s meňavým povrchom franc.
chintz t. s hladkým povrchom a mimoriadnym leskom, na dámske plášte sanskrit
twil hladká jemná t. v keprovej väzbe angl.
zamat franc.
aksamiet gréc. zastar.
baršún maď. zastar.
transparent matná t. s nízkym jemným vlasom lat.
silk tenká jemná t. angl. text.
flór veľmi jemná ľahká tenká priesvitná riedka t. na závoje hol. text.
gáza jemná riedka t. orient.-franc.
serž t. vo väzbe vytvárajúcej riadky, na podšívky lat.-franc. text.
puplín hladká mäkká hustá t. na košele, blúzky, šaty franc.
kloké dvojitá, dutinová tkanina s plastickým dutým vzorom franc.
natté t. z hrubých a jemných priadzí tvoriacich pravidelný plastický vzor franc.
lampas bohato vzorkovaná t. franc. tech.
luxor jednofarebná hustá t. na dámske šaty vl. m. text.
flamenga jednofarebná t. s ľahko zvlneným ripsovým povrchom, na dámske letné šaty port. text.
felba jednofarebná t. s mäkkým priliehajúcim vlasom, na poťahovanie klobúkov tal. text.
taft tal.-nem.
dykyta jemná t. perz. kniž.
levantín hladká jemná t. lat.-tal.
balón hustá jemná t. tal.-franc. text. hovor.
ponž jemná hustá nepriehľadná jednofarebná t. na dámske odevy franc. text.
fulár jemná ľahká pestrá t. na dámske šaty, kravaty franc.
japon jemná t. v plátnovej väzbe vl. m. text.
marokén krepová t. vl. m.
romén ťažká krepová t. franc.
fleuron ľahká t. franc.
marcelín ľahká hladká t., najmä čierna franc. text.
krepón ľahká jemná zvrásnená t. franc. text.
grenadín ľahká mriežkovaná t. vl. m. text.
imprimé ľahká potlačená t. franc.
tuzor mäkká hustá t. v plátnovej väzbe, na dámske odevy ind.
šarméz mäkká jednofarebná t., najmä s drobným vzorom, na dámske odevy franc.
brokát t. pretkávaná zlatými al. striebornými niťami al. s bohatým tkaným vzorom tal.
lamé t. s kovovými vláknami franc. text.
buret jednofarebná t. s hrubým drsným povrchom bez lesku franc. text.
krepdešín jemná t. so zrnitým, zvlneným povrchom, na dámske šaty franc.
dišes pevná hustá t. v atlasovej väzbe ? text.
surah pevná mäkká t. v keprovej väzbe vl. m. text.
ombré t. s dúhovo farebným tieňovaním franc. text.
maskot t. s jemnou osnovou, na záclony a dámske šaty franc.
armiér t. s matným leskom, na dámske šaty, podšívky lat.-franc. text.
dupión t. s nepravidelným zrnitým povrchom, nerovnomernou priadzou um.
piket t. so štukovou väzbou s listovými al. žakárovými vzormi franc.
grogrén ťažká hustá t. v ripsovej väzbe franc.
taft perz.-tal.
tafata tuhá hustá lesklá t. v plátnovej väzbe, na dámske šaty perz.-tal. zastar.
fajé tuhšia, mierne lesklá t. s priečnym ripsovým rebrovaním, na dámske šaty franc. text.
nankin t. v plátnovej väzbe vl. m.
šantung t. v plátnovej väzbe, na dámske šaty vl. m. text.
parizien zlatom a striebrom jemne pretkávaná t. vl. m. text.
tussah t. z planého prírodného hodvábu s hrubším vláknom ind.
žoržet lesklá t. v plátnovej väzbe franc.
valúr t. s krátkym hustým vlasom franc.
papilon mäkká jemná t. v plátnovej väzbe, na dámske šaty franc.
frizé t. s niťou s mierne špirálovitým zriaseným povrchom, na dámske oblečenie franc. text.
atlas t. s hladkým lesklým povrchom text.
liberty ľahký atlas na podšívky angl. text.
otoman priečne rebrovaná t. v plátnovej al. ripsovej väzbe, na dámske plášte arab.
trikotín hladká jemná mäkká t. franc.
epinglé epen- rebrovaná t. v plátnovej al. ripsovej väzbe, na poťahy, plášte a pod. franc.
organzín jemná priesvitná t. z prírodného al. umelého hodvábu, v plátnovej väzbe, na dámske šaty franc.
krimplen angl.
slotera t. z polyesterového hodvábu um. text.
kristalín farebná t. z umelého hodvábu, na tan. šaty um.
mongol t. z umelého hodvábu vl. m.
flamizol t. z umelého hodvábu v plátnovej väzbe a s krepovým útkom franc.
multifil lat.
polyfil viacvláknový chem. hodváb gréc. + lat. odb.
ľanová t.:
véba t. v plátnovej väzbe, na posteľnú bielizeň nem.
grádel t. s väzbou v pozdĺžnych prúžkoch nem.
damask vl. m.
damašek jednoosnovná jednofarebná t. v atlasovej väzbe, s vtkaným lesklým vzorom vl. m. star. nespis. text.
elastik t. so zatkanými kaučukovými niťami, na traky gréc.
batist franc.
kment veľmi jemná a mäkká t. nem. poľ.
cvilink t. vo väzbe štvorväzbového osnovného, obojlícneho kepra; hrubé ľanové plátno vo dvojniťovej rypsovej väzbe nem.
krís veľmi pevná t. na plachty a obrusy angl.
linón jemne bielené hladké a lesklé plátno, na bielizeň franc. text.
crash kreš t. na ručníky, obrusy a pod. angl.
elastik riedka t. apretovaná želatínou, na vystuženie golierov gréc.
jutová t.:
bagging beging hrubé plátno, najmä na vrecia, vrecovina angl.
hesián t. v plátnovej väzbe, na vrecia angl. text.
sacking sak- t. vo väzbe trojväzbového kepra angl. text.
padding t. na vložky do pánskych oblekov angl.
konopná t.:
krís veľmi pevná t. na plachty a obrusy angl.
cvilink t. vo väzbe štvorväzbového osnovného, obojlícneho kepra nem.
iná t.:
satén zmesová lesklá hladká t. v atlasovej väzbe, na posteľnú bielizeň, dámske šaty a pod. arab.-franc.
organtín zmesová riedka jemná t. v plátnovej väzbe, s tuhou úpravou, na zástery a div. kostýmy franc.
kalmuk zmesová dvojútková t. s hustým vlasom vl. m.
krizet zmesová t. na pánsku spodnú bielizeň franc.
zefír zmesová jemná pestrá t. v plátnovej väzbe, na košele, šaty a pod. gréc.-franc.
kamgarn t. z česanej priadze nem. text.
jaspé ža-
žaspé t. z priadzí spriadených z dvoch rôznofarebných predpriadzí franc.
fulé riedko tkaná t. vo väzbe trojväzbového kepru, na lícnej strane mierne česaná franc.
plyš t. s dlhším hrubším hustým a mäkkým vlásím franc. text.
ondé t. s jemným priečnym rebrovaním zo špirálovitej nite zloženej zo základnej a efektnej nite franc. text.
šanžán t. s meniacim sa farebným leskom, na balónové plášte franc.
kloké dvojitá, dutinová t. s plastickým dutým vzorovaním franc.
velvet mäkká t. s krátkym hustým vlasom, na dámske šaty a plášte tal.
lavábel jemná t. z chem. vláken, na bielizeň franc. text.
ševrón t. z mäkkej česanej al. mykanej priadze, na obleky a plášte franc.
treillis treji hrubá t. v trojväznej keprovej väzbe, na vrecia a pod. franc.
trilich pevná t. v štvorväznej osnovnej keprovej väzbe nem.
šerž podšívková t. v keprovej väzbe franc.
tirtey terti polovlnená pánska obleková t. angl.
madras jemná prúžkovaná t. na záclony vl. m. text.
moiré lesklá t. so vzorom pripomínajúcim letokruhy na dreve, oblaky a pod., na podšívky franc.
matlasé mäkká dvojitá t. s hodvábnym lícom a bavlneným rubom arab.-franc.
krep pružná t. so zvlneným povrchom, z rôznych materiálov franc.
montagnac -taňak mäkká t. so skučeraveným povrchom, na zimníky franc. text.
leskimo t. napodobujúca kožušinu dlhším vlasom na líci um.
vikslajvant voskované plátno nem. zastar. hovor.
celtovina nepremokavá stanová t. nem.
ségel pevná t. v plátnovej väzbe, plachtovina nem. text.
waterproof uóterprúf nepremokavá t. na plášte do dažďa angl.
crimp krimp veľmi pružná nylonová chĺpkovitá t. angl.
cvilich hrubšia zrebná al. pásikovaná t. na poťahy nem.
jutovina hrubá t. z lykových vlákien z tropického stromu ind.-angl.
kovral kobercová t. z umelých vláken um.
rips t. s pozdĺžnymi, priečnymi al. šikmými vrúbkami, z rôznych druhov priadze nem.-angl. text.
rayé rajé t. s pozdĺžnymi pásikmi vytváranými tkaným vzorom franc. text.
travér t. s priečnymi pásikmi franc. text.
keper hol.-nem.
serž t. s väzbou vytvárajúcou šikmé riadky, najmä bavlnená lat.-franc.
naté t. z hrubých a jemných priadzí tvoriacich pravidelný plastický vzor franc.
lurex t. so zatkaným syntetickým kovovolesklým vláknom ako ozdobou um. text.
purpur gréc.-lat.
šarlát sýtočervená t. s nádychom do fialova, ako znak hodnosti, nach lat.-nem.
buklé šatová t. v plátnovej väzbe, z hrubých efektných priadzí franc. text.
lastex pružná t. vystužená gumovými niťami opradenými priadzou angl.
imprimé t. vzorovaná potlačením franc. text.
lamé vysoko lesklá, kovovlesklá t. franc.
milanéz hladká jemná dvojitá pletenina na rukavice vl. m. text.
petinet jednolícna pletenina s prelamovaným dierkovým vzorom franc.
vatelín riedka osnovná pletenina používaná ako tepelná vložka do kabátov nem. text.
moket vzorovaná nábytková t. s vlasom franc. text.
nylón t. zo syntetického polyamidového vlákna angl.
dederón t. zo syntetického polyamidového vlákna vyrábaného v NDR nem. um. text.
tesil t. zo syntetického polyesterového vlákna um. text.
terylén t. zo syntetického polyesterového vlákna brit. pôvodu um. text.
diolén t. z polyesterového vlákna, na jemnú bielizeň lat.-gréc.
silón t. z syntetického polyamidového vlákna um.
krepsilón silon s krepovým, zvlneným vzhľadom franc. um.
trevira t. z umelého polyesterového vlákna um.
sidara ľahká vzorovaná t. z umelých vláken, na ženské letné šaty um.
fleece flís umelá t. podobná vlne angl.
batika t. zafarbená za studena pomocou vosku malaj. text.
pepito t. s drobnými štvorcami al. kosoštvorcami špan. vl. m.
káro t. so kockovaným vzorom franc. text.
patchwork pečverk t. so vzorom pripomínajúcim zošité malé kúsky látok rôznych veľkostí, vzorov a farieb angl.
metráž t. predávaná na metre franc. slang. hovor.
drapéria okrasne zriasená t., záves, pokrývka franc.
tapiséria ozdobná závesná t., tkaný nástenný koberec gréc.-franc.
pareo t. prehodená cez postavu a upravená ako odev pomocou uzla franc. krajč.
koltra prenosná závesná okrasná t. používaná ako opona, záves, prikrývka tal.
gáza orient.-franc. lek.
mul jemný riedky obväzový materiál ind.-angl.
korporále lat.
chrismale plátno kladené pri omši pod kalich gréc. cirk. porovnaj vlákno

víno

rizling v. lahodnej chuti z kvalitnej odrody viniča nem.
silván lahodné, mierne korenisté zelenožlté v. vl. m.
muškát v. s korenistou vôňou a príchuťou lat.-nem.
veltlín biele v. vl. m. vin.
otelo v. z podradného hrozna vl. m.
malinger ľahké biele v. vl. m. potrav.
bikavér maď. v. a hrozno maď.
ezerjó maď. biele v. maď.
prošek dalmátske biele al. červené sladkasté v. chorv.
resinato gréc. biele v. gréc.
chablis šabli burgundské biele v. franc.
marsala tal. biele deztertné v. vl. m.
tramín biele korenisté v. vl. m. vin.
leányka kvalitné biele v. zo Sedmohradska, dievčie hrozno maď.
klaret biele, ružové v. z modrého hrozna na výrobu šampanského lat.-franc.
frankovka červené v. vyrobené z neskoro dozrievajúceho hrozna, jednej z najlepších odrôd vl. m.
mavrud bulh. červené v. bulh.
rezinato gréc. červené tmavé v. so živicovou vôňou a chuťou gréc.
barolo tal. červené v. tal.
chianti kianti tal. červené ľahké v. tal. vl. m.
beaujolais božolé franc. červené v. vl. m.
portugal jemne trpké ľahké červené v. vl. m.
santorín gréc. v. vl. m.
cidre sidr jablčné, málo alkoholické v. franc.
grul matolínové v. ? vin.
burčiak mladé kvasiace v. mor.
rampáš mladé, nie celkom vykysnuté v. ?
čingír maď.?
lora slabé výliskové v., náhradka vína, vodnár tal.
dezertné v. sladené jemné v. s pridaním cukru a liehu franc.
malvázia sladké v. al. liehový nápoj gréc.
vermút dezertné v. s prísadou voňavých korení nem. vin.
bitter horký vermút nem.
mistela alkoholizované dezertné v. špan. potrav.
madeira portugal. likérové dezertné v. vl. m.
sherry šery
šery špan. ťažké sladké v. špan. vl.m.-angl.
manzanilla dezertné šery špan.
fino dezertné šery svetlej farby a horkastej chuti špan.
olorózo dezertné šery tmavšej farby špan.
amontilado španielske šery s vyšším obsahom alkoholu špan.
amarózo špan. veľmi jemné dezertné v. špan.
demi-sec -sek polosladké šumivé v. franc.
furmint prírodné sladké v. zo šľachtenej odrody hrozna franc.-maď. vin.
malvázia gréc. silné sladké v. gréc. hovor.
cordial kor- sladené v. s prídavkom likéru lat.
cinzano čindzáno sladké v. používané ako aperitív vl. m.
amarena sicílske sladké v. tal. vin.
sekt šumivé v. tal.-nem.
šampanské vl. m.
šampanier vl. m. zastar.
šampus sekt z franc. kraja Champagne vl. m. hovor.
doux du sladké šumivé v. franc.
bruit suché šumivé v. franc.
brut suché jemné šumivé v. bez cukru nem.
dry draj suché menej sladké v. s obsahom cukru 3-4% angl.
bordeaux -dó
bordó ťažké franc. v. vl. m.
portské ťažké v. vl. m. port.
tokaj ťažké kvalitné v. vl. m. hovor.
aszú asú tokajské výberové v. maď. vin.
malaga ťažké sladké v. vl. m. potrav.
jereez che- juhošpan. ťažké sladké zlatožlté v. vl. m. vin.
cabernet ka- ušľachtilé v. z modrej odrody viniča franc.
forditáš v. vyrobené pridaním hroznových výliskov, kt. ostanú pri výrobe tokajských výberov, do muštu maď. vin.
in vino veritas je vo v. /je/ pravda lat. kniž. porovnaj nápoj

vláda

vláda 2 spravovanie štátu, vládnutie; rozhodujúce postavenie, moc
-kracia gréc. v zlož. sl.
trón gréc.
prestol gréc. kniž.
komando moc nad niekým lat.-nem. hovor. expr.
hegemónia nadvláda, vedenie gréc.
demokracia v. ľudu založená na podriadení menšiny väčšine a uznaní rovnosti, slobôd a práv občanov, priama prostredníctvom referenda al. nepriama prostredníctvom volieb gréc.
republika v. s orgánmi štátnej moci volenými na určité obdobie lat.-franc.
etnokracia v. nacionalistov gréc.
gynekokracia v. žien gréc. kniž.
gynaikokracia v. žien v matriarchálnej spoločnosti gréc. hist.
byrokracia v. úradov al. úradníctva franc. + gréc.
eurokracia v. európskych správnych orgánov a organizácií nad európskymi štátmi v Európskej únii vl.m. + gréc.
technokracia v. technikov a sociálnej vrstvy najvyšších riadiacich pracovníkov v riadení hospodárstva gréc.
dirigizmus vládnutie z jedného miesta štátnymi zásahmi, prikazovaním lat. ekon.
nomokracia v. zákona, podľa zákona gréc. kniž.
xenokracia nadvláda cudzincov gréc.
ochlokracia v. davu, ulice, zberby, luzy gréc.
klerokracia v. duchovenstva, kňazov gréc.
hierokracia v. cirk. hodnostárov gréc.
teokracia v. boha, bohovláda gréc.
meritokracia v. najschopnejších, najzaslúžilejších lat. + gréc.
oligarchia v. niekoľkých osôb al. malej skupiny ľudí gréc. polit.
gerontokracia v. rady starších v antickej Sparte hist.; v. starých gréc.
komúna revolučná v. robotníckej triedy lat.
monokracia v. jednej osoby, samovláda gréc.
monarchia v. na čele s panovníkom gréc.
aristokracia v. najlepších, privilegovanej urodzenej menšiny gréc. hist.
plutokracia v. najbohatších vrstiev, bohatých gréc.
timokracia v. majetku, štátne zriadenie, v kt. občianske práva závisia od majetku gréc.
gamonalizmus gréc.
kasiquizmus sústredenie celého polit., hosp. a spoločenského života v krajine okolo najmocnejšej osobnosti vládnuceho režimu v Latinskej Amerike vl. m. polit.
totalitarizmus nedemokratická v. opierajúca sa o násilím zavedenú a udržovanú jednotu lat. polit.
satrapizmus neobmedzená v. jednej osoby, t.j. panovníka vrátane zákonodarnej, samovláda, krutovláda gréc.
despocia samovláda v starovekých štátoch Ázie a Afriky gréc. hist.
despotizmus gréc.
diktatúra samovláda jednej osoby alebo skupiny lat.
tyrania samovláda v starom Grécku gréc. hist.
tyrania krutá, utláčateľská samovláda, hrôzovláda gréc.
dominát samovláda v starom Ríme, neobmedzená osobná moc cisárov lat. hist.
principát samovláda v starom Ríme, za raného cisárstva lat. hist.
samoderžavie samovláda v starom Rusku rus. hist.
terorizmus v. používajúca hrubé násilie najmä proti polit. odporcom, hrôzovláda, krutovláda, násilenstvo lat.
fašizmus diktátorská v. vychádzajúca z ideológie obhajujúcej a hlásajúcej útočný nacionalizmus, rasizmus, násilie, potlačovanie občianskych slobôd tal. polit.
frankizmus fašizmus horných vrstiev vedený špan. diktátorom Frankom vl. m.
hitlerizmus fašizmus stredných vrstiev vedený nem. diktátorom Hitlerom vl. m.
perónizmus fašizmus nižších vrstiev vedený argent. diktátorom Perónom vl. m.
socializmus v. založené na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov a rozdeľovaní, odmeňovaní podľa zásluh, predstave takejto spoločnosti lat.-franc.
komunizmus v. založená na spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov a rozdeľovaní, odmeňovaní podľa potrieb, predstave takejto spoločnosti lat.
polyarchia lat. kniž.
polykracia v. viacerých osôb gréc.
synkrácia spoločná v. niekoľkých osôb, spoluvláda gréc. kniž.
biarchia dvojvláda gréc.
diarchia v. dvoch, dvojvládie gréc.
duumvirát vláda dvoch v starom Ríme lat. hist.
triumvirát v. troch mužov, štátnikov na základe vzájomnej zmluvy, spojenectvo, zbor troch vládnucich mužov v starom Ríme lat. hist.
tetrarchia v. štyroch v starom Ríme gréc. hist.
junta chu- v. s dočasnou al. miestnou právomocou, najmä nastolená násilím, voj. prevratom špan.
imamát v. na čele s najvyšším cirk. a svetským predstaviteľom v niektorých moslimských štátoch arab.
interim dočasná, prechodná v. lat. práv.
cézaropapizmus nadvláda panovníka nad cirkvou lat.
politeiá v. starom Grécku gréc. hist. práv.
Vysoká porta samovláda sultána v Osmanskej ríši lat. pren.
signoria siňo- v. v tal. mestách, mestských štátoch, od 13. do 16.st. tal. hist.
Kvirinál tal. kráľovská v. lat.
pentarchia v. piatich veľmocí, Veľkej Británie, Francúzska, Pruska, Rakúska, Ruska, zabezpečujúca rovnováhu síl v Európe od polovice 18.st. do 1914 gréc.
direktórium v. vládneho výboru vo Francúzsku, 1795-1779 lat. hist.
dikastérium v. dvoch tried v Uhorsku, šľachty a zemianstva gréc.-lat. zastar.
sovnarkom v. v bývalom ZSSR, rada ľudových komisárov, do 1946 rus. skr. porovnaj moc 4

vzťah

relácia lat. kniž. a odb.
filiácia súvislosť, závislosť, postupnosť lat. kniž.
korelácia vzájomný v., väzba al. závislosť medzi dvoma al. viacerými znakmi, súvzťažnosť lat.
kontakt spojenie, styk, dotyk, tesný v. predmetov al. ľudí lat.
nexus súvislosť, spojitosť lat. kniž. a odb.
atitúda postoj, názor franc. sociol.
referencia v. poukazujúci na určitý pomer javov lat. kniž. a odb.
korešpondencia súladný v. medzi javmi, súlad, zhoda lat.
relatívnosť v. dvoch al. viacerých vecí, javov, pomernosť, vzťažnosť, podmienenosť lat. kniž. a odb.
dialektika vzájomné vzťahy a boj protikladov, protirečení gréc.
indiferencia v. dvoch sústav, ktoré sa navzájom neovplyvňujú lat. fyz.
inklúzia v. podradenosti medzi triedami, pojmami a pod. lat.
nihilizmus záporný v. k hodnotám, neuzávanie, popieranie všetkých hodnôt, najmä mravných, spoločenských a pod. lat.
izomorfizmus v. medzi objektami, medzi kt. je úplná zhoda al. podobnosť ich štruktúry gréc. odb.
protektorát v. dvoch štátov s nadvládou silnejšieho štátu nad slabším, podriadená závislosť jedného štátu druhému štátu lat. práv.
suzerenita protektorát, kt. základom je feudálny, lénny v. medzi vladármi ovládajúceho a závislého štátu franc. hist.
identita v. príslušnosti jedinca k spoločenstvu, organizácii, národu, štátu lat. sociol.
ekonomika súhrn výrobných vzťahov v určitej spoločnosti, výrobných činností určitého štátu, hospodárstvo gréc.
kompetícia súťaživosť, súperenie, napr. v. dvoch organizmov súperiacich o totožné zdroje lat.
trading obchodný v., najmä výmenný obchod angl. ekon.
obligácia v. medzi dlžníkom a veriteľom, záväzok lat. práv.
faktoring v. medzi výrobcom, dodávateľom a špecializovanou obchodnou spoločnosťou, kt. od neho odkupuje pohľadávky z dodávok tovaru pred ich splatnosťou lat.-angl. fin. obch.
synergizmus kladný vzájomný v. dvoch druhov organizmov gréc. biol.
probióza vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, v. užitočnosti lat. + gréc. biol.
parekia vzájomný v. dvoch druhov živočíchov, keď jeden druh vyhľadáva susedstvo druhého najmä na svoju ochranu gréc. biol.
komenzualizmus vzájomný v., vzájomné pôsobenie dvoch al. viacerých druhov, z kt. jeden má výhody bez vplyvu na hostiteľa lat. biol.
forézia gréc. ekol.
symfória komenzualzmus, keď jeden druh využíva druhý na premiestnenie gréc. zool.
amenzualizmus v. dvoch organizmov, keď jeden vytvára jedovaté látky pôsobiace na druhý lat. biol.
implikácia v. dvoch výrokov, z kt. jeden je dôsledkom druhého lat. mat. log.
ekvivalencia v. dvoch výrokov vzájomne vyplývajúcich zo seba samých lat. mat. log.
funkcia závislý v. dvoch veličín, vzájomná závislosť dvoch veličín lat. mat.
kosekans goniometrická funkcia lat. mat.
inklúzia v. medzi množinami, keď jedna množina je obsiahnutá v inej, je jej podmnožinou lat. mat.
stechiometria v. medzi hmotnostným zložením molekuly látky a jej chem. vzorcom gréc. chem.
dyáda v. medzi dvoma osobami so znakmi, kt. nie možné pozorovať vo väčších skupinách gréc. psych. sociol.
sympatia kladný citový v., priaznivý pomer, postoj k niekomu al. niečomu, náklonnosť, priazeň gréc.
partnerstvo priateľský v., spolupráca franc.-angl.
sociabilita družnosť, spoločenskosť, priateľskosť lat. kniž. a odb.
kolegiálnosť družnosť, svornosť, súdržnosť, spolupatričnosť, priateľskosť lat.
familiárnosť dôvernosť, nenútenosť, domáckosť lat.
intimita dôvený citový v., súkromnosť, blízkosť lat.
human relations hjúmen rilejšnz ľudské vzťahy angl. sociol.
expresívnosť vyjadrenie citového al. vôľového stavu al. postoja, citový v. hovoriaceho, citové zafarbenie, citovosť lat.
platonizmus nenaplnený citový v. bez zmyselnosti, sexuality vl. m. zried.
sex pohlavný v. lat.-angl.
konkubinát spolužitie muža a ženy manželským spôsobom bez sobáša, súložnictvo lat.
heterizmus v. medzi mužom a ženou založený na častom striedaní partnerov gréc. hist.
techtle-mechtle ľúbostný v., pomer, najmä zatajovaný tal. hovor.
maternita materstvo lat. odb.
paternita v. medzi otcom a dieťaťom, otcovstvo lat. práv.
paternalizmus ochranársky v. vyplývajúci z presvedčenia o vlastnej nadradenosti lat.
hostilita citový stav prejavujúci sa nepriateľským správaním k druhým ľuďom a prianím uškodiť im, sklon k nepriateľstvu, nepriateľský v. k ľuďom, nepriateľstvo lat. psych.
sociopatia chorobný, nenormálny v. k spoločenskému prostrediu lat. + gréc. lek. psych.
inštitút súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený práv. normami lat. kniž. al. odb.
public relations pablik rilejšnz angl.
PR angl. skr.
pí ár odbor zaoberajúci sa vzťahmi s verejnosťou na základe jej cieľavedomého ovplyvňovania so zámerom vytvorenia al. zachovania pozitívneho vzťahu verejnosti k osobe al. organizácii angl. hovor.
antonymia v. medzi jaz. jednotkami založený na protiklade, opaku gréc. lingv.
paronymia v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na formálnej, zvukovej podobe a významovej odlišnosti gréc. lingv.
heteronymia významový v. medzi jaz. jednotkami, slovami, založený na rodovom protiklade, napr. koza-cap gréc. lingv.
homonymita v. medzi slovami, kt. rovnako znejú al. sa píšu, ale významovo sú odlišné, rovnozvučnosť gréc. lingv.
homofónia v. medzi slovami, kt. rovnako znejú, ale graficky sú odlišné, inak sa píšu gréc. lingv.
homografia v. medzi slovami, kt. rôzne znejú, ale graficky sú rovnaké, rovnako sa píšu gréc. lingv.
synonymita v. medzi slovami al. slovnými spojeniami s rovnakým al. blízkym významom gréc. lingv.
predikácia prisudzovací, vetnotvorný v. medzi podmetom a prísudkom lat. lingv.
subordinácia podraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, podraďovanie lat. lingv.
koordinácia priraďovací v. medzi vetnými členmi al. vetami, priraďovanie lat. lingv.
adjunkcia vetný v., keď tvar závislého člena nie je určovaný riadiacim členom, pripájanie lat. lingv.
rekcia v. slov, v kt. jeden člen určuje pád druhého člena, väzba lat. lingv.
parentéza vetný v., slovo al. veta vložená do inej vety bez vetného v., vsuvka gréc. lingv.
parataxa v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe nezávislých, priraďovací pomer vetných členov, priradenosť gréc. lingv.
hypotaxa v. viet al. vetných členov gramaticky na sebe závislých, podraďovací pomer vetných členov, podradenosť gréc. lingv.
hyperonymia v. založený na nadradenosti jaz. jednotky nad podradenými jaz. jednotkami gréc. lingv.
hyponymia v. založený na podradenosti jaz. jednotky vzhľadom na nadradenú jaz. jednotku gréc. lingv.
denotácia v. medzi výrazom a tým, čo výraz označuje lat. lingv.
modálnosť v. obsahu výpovede ku skutočnosti vyjadrujúci postoj hovoriaceho k obsahu výpovede lat. lingv. porovnaj pomer 1 pomer 2 láska 1 láska 2 spolužitie

vládca

potentát panovník, mocnár, vladár lat. expr.
monarcha gréc.
dynasta panovník gréc. kniž.
cézar neobmedzený v. vl. m.
cisár najvyšší, neobmedzený v. lat.
imperátor zvrchovaný cisár lat.
suverén zvrchovaný, nezávislý v. franc. kniž.
despota neobmedzený v., samovládca, krutovládca gréc.
tyran neobmedzený v. v starom Grécku a stredovekých tal. mestských štátoch hist.; krutý diktátor, utláčateľ gréc.
suzerén v. ovládajúceho štátu vo vzťahu k ovládanému, závislému štátu, najvyšší lénny pán franc. hist.
rezident faktický v. v protektoráte, predstaviteľ koloniálneho štátu lat.
džingischán krutý v., krutovládca vl. m. expr. pren.
faraón v. v Novej ríši starého Egypta egypt.-lat.
nomarch správca územnej správnej jednotky v starovekom Egypte gréc. hist.
ensi titul miestneho v. v starom Sumeri sumer.
satrapa v. územnej správnej jednotky v Perz. ríši s voj. a súdnymi právomocami perz.-gréc. hist.
bazileus titul vládcu, kráľa v starom, homérskom Grécku, vojvodca, sudca a veľkňaz gréc. hist.
diadoch v. v macedónskej ríši po smrti Alexandra Veľkého gréc. hist.
princeps cisár v starom Ríme lat. hist.
augustus vznešený titul rím. cisára lat. hist.
dux náčelník, veliteľ vojsk v provinncii starého Ríma; malý nezávislý vládca v Taliansku hist. lat.
tetrarcha jeden zo štyroch vládcov v starom Ríme gréc. hist.
rex v. s nedeliteľnou a doživotnou mocou, kráľ, pôvodne v starom Ríme lat. hist.
autokrator titul byzantského cisára gréc. hist.
kaisar kaj- najvýznamnejší byzantský titul po cisárovi lat.
jarl kráľ kraja, náčelník skupiny Vikingov škand. hist.
bán titul panovníka al. kráľovského miestodržiteľa u niektorých južných Slovanov tur.-srb. hist.
cár titul neobmedzeného v. v Bulharsku a Rusku rus.
báťuška ľudové označenie cára rus.
hosudar neobmedzený v. v predrevolučnom Rusku rus.
hajtman v. Ukrajiny, 17. – 18. st. nem. hist.
lord v. v angl. prostredí angl.
ealdorman íldormen titul rodového náčelníka anglosaských kmeňov angl. hist.
dóža titul voleného v. v benátskej a janovskej republike tal. hist.
duce duče titul vodcu, tal. diktátora B. Mussoliniho tal.
caudillo kaudiľo titul špan. generála Franka a latinskoamer. diktátorov arab. špan.
dej titul tur. miestodržiteľa, v. v Alžírsku arab. hist.
šeríf titul v. v niektorých mohamedánskych krajinách arab.
chalífa titul arab. v. a hlavy veriacich arab.
emír titul arab. šľachticov, kniežat, vládcov, náčelníkov, veliteľov arab.
beg
bej titul islamských feudálov, hodnostárov a úradníkov tur.
sultán v. v islamských krajinách od 10. st., najmä v Turecku arab.-tur.
šach titul panovníka v niektorých krajinách Blízkeho a Stredného východu perz. hist.
širvánšáh v. stredovekého štátu v dnešnom Azerbajdžane perz. hist.
ensi titul miestneho v. v starom Sumeri sumer.
satrapa v. územnej správnej jednotky v Perzskej ríši s voj. a súdnymi právomocami perz.-gréc. hist.
padišach titul seldžuckých a osmanských panovníkov perz. hist.
chedív titul egypt. vládcu, 1867 – 1914 perz.
chán tur. al. mongol. v. tur. hist.
kagan titul hlavy štátov turkických národov, Avarov, od 13. st. Mongolov orient. hist.
mogul moslimský titul panovníka mongol. pôvodu v Indii, 16. – 19. st. perz. hist.
maharadža ind. v., kráľ, knieža sanskrit
chuang ti titul čín. cisára, za menom čín.? hist.
wang titul vládcu v čín. štátoch pred 221 pr. n. l. čín.
dalajláma duchovná hlava tibetskej budhistickej cirkvi, do 1951 polit. v. Tibetu tib.
kabaka titul feudálneho v. kráľovstva Bugandy ?
neguš etióp. cisár, nepresne etióp.
tennó najpoužívanejší titul jap. cisára, nebeský cisár jap.
mikádo titul jap. cisárov v európskych jazykoch jap.
šógun neobmedzený voj. v., Japonsko, 12. – 19. st. jap.
daimio titul jap. feudálneho kniežaťa, do 1868 jap.
inka v. v ríši Inkov vl. m. hist.
rex regum kráľ kráľov, aj označenie Ježiša Krista lat.
Lucifer lat.
Mefisto v. pekla, diabol vl. m.
satanáš vládca pekla, zosobnenie zla, protivník Boha, čert hebr. porovnaj miestodržiteľ vodca

priestor

-sféra gréc. v zlož. sl.
stereo- gréc. v zlož. sl.
exteriér vonkajší p., vonkajšia časť, vonkajšok lat.
interiér vnútorný p., vnútorná časť, vnútrajšok franc.
komora uzavretý p. v tech. zariadeniach, v ktorom prebieha určitý dej gréc.-lat.
batysféra vodotesná ponorná tlaková komora umožňujúca posádke priame pozorovanie vo veľkých hĺbkach mora gréc. tech.
mufľa komora pece zo žiaruvzdorného materiálu zabraňujúca priamemu styku vypaľovaných predmetov s ohňom nem. tech.
kamera tmavá komora optického prístroja gréc.-lat.
camera obscura ka- -kura tmavá komora lat.
terárium p. na chov menších suchozemských zvierat, najmä plazov a obojživelníkov lat.
serpentárium terárium na chov hadov lat.
vivárium p. na chov živočíchov upravený ako prirodzené prostredie lat.
areál vymedzená časť územia so stavbami archit.
square skvér
skvér rozšírený štvorhranný areál, uličné priestranstvo, najmä s malým parkom angl. archit.
korzo tal.
promenáda miesto na hromadné prechádzanie sa, najmä v meste, kúpeľoch, prechádzková cesta franc.
kolonáda široký otvorený p. so stĺporadím franc.
hala franc.-nem.
vestibul veľký krytý priestor, veľká priestranná sieň; vstupná al. oddychová miestnosť vo veľkých verejných budovách, najmä stanice, školy, hotely, dvorana lat.
habitácia miesto na ubytovanie, obydlie lat. zastar.
kabína malá uzavretá miestnosť pre obmedzený počet osôb franc.
box oddelený, ohradený, vyhradený p., oddelenie angl.
separé menší oddelený p., oddelenie, v reštaurácii a pod. franc. hovor.
respírium p. na odpočinok, oddych lat.
trakt p. budovy vymedzený nosnými múrmi lat. archit.
lucerna p. medzi ramenami schodiska, zrkadlo lat. stav.
ateliér uzatvorený p. určený na nakrúcanie filmov franc.
štúdio miesto na prípravu a vysielanie rozhlasových a televíznych programov, na nakrúcanie filmov a pod. tal.
pľac miesto, kde sa nakrúca film nem. film. slang.
pressfoyer presfoajé p. pred rokovacou miestnosťou, kde sa konajú rozhovory pre tlač po rokovaní al. počas neho angl. + franc. žurn.
respírium p. na odpočinok, oddych lat.
diatyron krytý p. pred vstupom do budovy gréc. archit.
šachta vymurovaný, obmurovaný, úzky zvislý p. nem. stav.
íván zaklenutý p. z pálených tehiel, zdobený štukou al. obkladmi, otvorený oblúkom do vnútorného nádvoria, v palácoch, obytných domoch, mešitách, islamská architektúra perz. archit.
exil miesto pobytu vyhnanca lat.
azyl pokojné, bezpečné miesto poskytujúce pocit pokoja, útočisko gréc. pren.
oáza pokojné, príjemné, isté miesto egypt.-gréc. pren.
post miesto, stanovište, napr. stráže lat.-nem. kniž.
rajón miesto pôsobnosti al. činnosti niekoho lat.
domicil miesto trvalého pobytu fyzickej osoby al. sídlo právnickej osoby, bydlisko; miesto kde má byť zaplatená zmenka al. šek lat.
parket miesto v zábavnom podniku vyhradené na tanec franc.
parket oddelené miesto na burze pre úradných odhadcov franc. ekon.
kulisa p. na burze, kde sa obchoduje voľnejšie s tovarom al. inými hodnotami, málo bežnými na trhu franc.
planš miesto, kde sa šermuje franc. šport.
aréna miesto na verejné vystúpenia, rokovania, vyjadrovanie názorov lat.
bema vyvýšené rečnícke miesto, miesto pre rečníkov gréc. archit.
estráda franc.
pódium vyvýšené miesto, podlaha zvýšená o jeden al. viac stupňov, zvýšená plocha, plošina určená na verejné vystúpenia gréc.-lat.
tribúna vyvýšené rečnícke miesto, miesto pre rečníka, predsedníctvo zhromaždenia a pod.; vyvýšené miesto v bazilike pre súdnych úradníkov a pod., v starom Ríme hist. lat.
rostra tribúna na starorím. Fóre lat. hist.
ambona staroveké vyvýšené, rečnícke miesto gréc. archit. hist.
tribunál vyvýšené miesto, kde úradovali najvyšší súdni úradníci v starom Ríme lat. hist.
tokonoma miesto na písanie v jap. dome jap.
golgota miesto utrpenia, trápenia, múk aram. pren. kniž.
pranier miesto, kde vystavovali vinníka verejnej potupe, lešenie, stĺp, kôl ku ktorému priväzovali vinníka nem. hist.
ergastulum miesto na zatváranie nespoľahlivých al. potrestaných otrokov, žalár v antike gréc.-lat. hist. porovnaj väzenie 1
pakáreň miesto, kde sa vykonáva nezmyselná, hlúpa, samoúčelná činnosť indián.-špan. slang. pejor.
sodoma miesto nerestí, nemravností, neviazanosti, hriechu vl. m. expr. hotová S. a Gomora
strunga ohradené miesto v košiari, kde sa doja ovce rum.
pozícia miesto na boj al. na obranu lat.
mýto nem.
richta miesto, kde sa vyberal poplatok za používanie ciest a mostov nem. hist.
checkpoint čekpojnt miesto, kontrolné stanovište na hraničných prechodoch angl.
parkán p. medzi hlavnou, vnútornou a predsunutou, vonkajšou, nižšou stredovekou hradbou, múrom, hradbová priekopa nem.
depónia miesto na ukladanie vykopanej nepotrebnej zeminy, skládka, násyp lat. stav.
kazematy podzemné priestory pod hradmi používané na ubytovanie, skladovanie, obranu, väznenie tal.
kaverna podzemný p. na továrne, sklady, nádrže, pevnosti a pod. lat. stav. voj. ban.
kolumbárium p. s výklenkami na ukladanie urien s popolom zomretých lat.
cinerárium miesto na uloženie popolníc, urien lat.
ossarium p. na ukladanie kostí zo zrušených hrobov, najmä bývalých bojísk, kostnica lat. kniž.
koruptela porušené miesto v texte, najmä v rukopisnom texte lat. filol.
štart miesto, z kt. sa začínajú preteky angl.
cieľ miesto, kde sa končia preteky, kt. sa má zasiahnuť nem.
terč p. slúžiaci ako cieľ pri streľbe, najmä kruhový román.-nem.
aut p. za hraničnou čiarou ihriska angl. šport.
umpire empajer vyvýšené, miesto pre rozhodcu, najmä v tenise angl.
paddock pedek
paddok ohradený p. pri dostihovom závodisku, kde sa vodia osedlané kone pred závodom angl. šport.
prírodný, biologický p.:
partia miesto v prírode, na tele lat.
gnation miesto na dolnej čeľusti najviac vystupujúce dopredu gréc. lek.
glabella ploché políčko na čelovej kosti nad koreňom nosa lat. anat.
gonion vrchol uhla dolnej čeľuste gréc. anat.
efelida škvrna, peha, tmavé miesto na pokožke gréc. lek.
madiastínum p. medzi pravou a ľavou pohrudnicovou dutinou, medzipľúcie lat. anat.
interstícium p. medzi tkanivovými bunkami vyplnený vmedzereným tkanivom lat. biol.
intercelulára medzibunkový p. v pletive rastliny lat. biol.
lokus miesto na chromozóme, kde je umiestnený určitý gén lat. biol.
proveniencia miesto pôvodu, zemepisná oblasť, z ktorej niekto al. niečo pochádza franc.
lokalita miesto na zemskom povrchu, kt. sa niečím vyznačuje lat.
pól miesto sústredenia magnetického množstva, s najsilnejším silovým pôsobením gréc. fyz.
epicentrum miesto na povrchu Zeme kolmo nad ohniskom zemetrasenia al. pod, nad stredom atómového výbuchu gréc. + lat. odb.
sféra vesmírny p. okolo zemegule, nebeská klenba gréc. kniž.
gravisféra p. okolo nebeského telesa, v kt. prevláda jeho príťažlivé pole lat. + gréc.
magnetosféra p. okolo Zeme s výrazným magnetickým poľom gréc. astron.
fytosféra p. na povrchu Zeme pokrytý rastlinami gréc.
batysféra p. pod hladinou vody, morská hlbina gréc.
biotop gréc.
habitat prírodné stanovište, bydlisko jedinca al. spoločenstva organizmov lat. biol.
ekotop miesto s rovnakými neživými podmienkami prostredia pre živé organizmy, stanovište, životný p. gréc. biol.
hibernákulum miesto, v kt. živočíchy trávia nepriaznivé obdobie zimy, zimovisko lat. zool.
ruderál opustené miesto zanesené odpadom v blízkosti ľudských sídel, rumovisko lat. ekol. biol.
refúgium miesto umožňujúce prežívanie organizmov z minulých geol. období lat. ekol.
osárium p. so zachovanými kosťami vyhynutých živočíchov vo väčšom množstve lat. kniž.
alpínium miesto v záhrade upravené na pestovanie vysokohorských rastlín, skalka
oáza miesto v púšti s vodným zdrojom a vegetáciou egypt.-gréc.
éter vesmírny p. gréc.
vákuum prázdny p., v kt. takmer nie sú plyny al. pary, vzduchoprázdno lat. odb.
chaos pustý a prázdny p. pred vznikom usporiadaného sveta gréc. mytol.
vertex miesto na oblohe, do kt. smerujú zdanlivé pohyby hviezd, hviezdny prúd lat. astron. porovnaj územie oblasť 1 bod 1
kufor p. na batožinu v automobile franc.-nem.
paluba rus.
bord vnútorný p. lietadla al. kozmickej lode pre posádku, cestujúcich a náklad nem. kniž. zastar.
hangár veľký krytý p. na úschovu a údržbu lietadiel franc. dopr.
kója malá uzavretá miestnosť pre obmedzený počet osôb; malý priestor na ubytovanie cestujúcich al. posádky na lodi hol.
gondola kabína na vzducholodi s posádkou al. motorom tal.
tank lodný p. na uloženie nákladu kvapalného paliva al. plynu angl. lod.
bilž lodný p. medzi dnom a podlahou člna angl. lod.
koferdam lodný p. medzi dvoma stenami lode al. priečkami dvojitého dna angl. lod.
trum lodný p. medzi palubou a dnom lode, na stroje a náklad hol. lod.
alterpeak -pík lodný p. v zadnej časti lode, kde býva voda angl. lod.
lekáž miesto v trupe lode, kade môže vnikať voda angl. lod.
štapel výrobný p. v lodenici, kde sa montujú lode nem. lod.
akvatórium vodný p. v hranici prístavu lat.
kupé oddelenie v osobnom železničnom vozni franc. dopr.
gabarit p. nad koľajou a vedľa nej, do kt. nesmú zasahovať žiadne stavby a prekážky, prejazdný prierez franc. žel. dopr.
kokpit p. vodiča a spolujazdca v závodnom aute, p. pilota v lietadle, p. na ovládanie lode v malej a šport. lodi angl.
garáž krytý uzavretý p. pre motor. vozidlá franc.
remíza miesto na údržbu, opravy a úschovu vozidiel, vozovňa franc.
rampa vyvýšené miesto, plošina určená na nakladanie a vykladanie tovaru a pod. franc.
obytný p.:
balkón plošina vyložená pred obvodové murivo, výstupok z múru so zábradlím prístupný zvnútra budovy gréc.-franc.
loggia lodžia balkón zasunutý do fasády, krytý spredu al. aj zboku, otvorený p. nevyčnievajúci z priečelia tal. archit.
terasa balkón na plochej streche, plochá strecha so zábradlím upravená na používanie franc. stav. porovnaj balkón
ložument miesto na prechodné hromadné ubytovanie, najmä vojska franc. zastar. voj. porovnaj obydlie
sans-souci -susi miesto odpočinku panovníkov, šľachticov franc. kniž.
átrium ústredný štvorcový p. v rím. dome s kozubom a nádržou na dažďovú vodu v strede, dvorana lat. archit.
alkovňa vedľajší p. s posteľou spojený s obytnou miestnosťou, prístenok arab.-nem.
patio otvorený vnútorný obytný p. s nábytkom a kvetmi v špan. dome špan. archit.
protyron p. pred vstupom do átria starorím. domu gréc. archit. porovnaj miestnosť
divadelný, predvádzací p.:
aréna p. na konanie zápasov, div. predstavení, výstupov a pod. lat.
scéna javisko v divadle gréc.-lat.
manéž kruhovité javisko na cirkusové predstavenia tal.-franc.
kulisa p. na bokoch javiska neviditeľný pre diváka franc.
proscénium gréc.-lat.
rampa predná časť antického divadla, javiska, pred oponou franc. div.
forbína p. pred oponou, predscéna nem. div. slang.
chór p. na tanec v antickom divadle gréc.
skéné časť antického divadla, budova pre hercov, kt. z nej vystupovali na pódium gréc. hist.
orchestra p. s oltárom pre zbor v antickom divadle gréc. hist. div.
tribúna stupňovité vyvýšené hľadisko lat.
amfiteáter hľadisko so stupňovite rozloženými radmi sedadiel gréc.
parter franc.
parket hľadisko na prízemí kina, divadla a pod. franc. zried.
balkón zvýšená časť hľadiska nad prízemím v divadle, kine a pod. germ.-franc.
galéria najvyššie položené miesta v divadle pre divákov, najvyššia úroveň sedadiel a miest na státie tal.
lóža oddelená časť hľadiska, napr. divadla franc.
bariéry hľadisko oddelené od ihriska franc. najmä v plur.
teatron polkruhové hľadisko v starogréc. divadle gréc.
náboženský, cirkevný, chrámový p.:
naos gréc.
cela hlavný p. v gréc. chráme so sochou božstva prístupný len kňazom lat. archit.
altis zasvätený p. al. miesto v starogréc. posvätnom okrsku poskytujúce azyl gréc. archit.
abaton p. neprístupný verejnosti, nezasväteným, v starom Grécku gréc. archit.
gilgál staroveké kultové zhromaždisko, miesto s kamennou mohylou, obetisko ? hist.
Harmagedon miesto, kde traja nečistí duchovia zhromažďujú kráľov celého sveta v predvečer konečnej bitky Boha so silami zla, podľa biblie vl. m.
krypta podzemný p. pod chórom kostola na uchovávanie relikvií al. používaný ako hrobka gréc.
ambona rečnícky vyvýšený p. v starokresťanských chrámoch gréc. archit. cirk.
adytón p. oddelený a prístupný len kňazom a vládcom v antických a kresťanských chrámoch východného obradu gréc. archit.
oltár vyvýšené al. inak vymedzené kultové miesto, najmä na prinášanie obetí, na bohoslužobné úkony germ.-lat. porovnaj oltár
kanceľ vyvýšené miesto v kostole na kázanie, kazateľnica lat. hovor.
ambo ranokresťanská al. stredoveká kazateľnica lat. archit. cirk.
mimbár kazateľnica pred výklenkom v stĺpovej sieni mešity arab. archit.
empora gréc.
galéria tal.
tribúna lat.
chór gréc. cirk. archit.
chórus gréc. hovor.
presbytár gréc.-lat. cirk. archit.
kruchta vyvýšený p. na poschodí, ochodza otvorená dovnútra chrámu oknami al. arkádami umiestnená oproti oltáru al. nad bočnými loďami; priestor pre kňaza, spevácky zbor a organ, kňazište gréc.-nem. porovnaj chodba
oratórium kňazský chór v kláštorných kostoloch lat. archit.
sakrárium miesto za oltárom, kde sa vylieva voda použitá pri obradoch a kde sú uložené posvätné predmety lat. cirk.
kaplnka menší bohoslužobný p. v kresťanskom chráme lat.-nem.
oratórium oddelený al. uzavretý p. v kostole s vlastným vstupom určený pre šľachtu al. pre mníchov v kláštornom kostole lat. archit.
klauzúra uzavretý, oddelený p. v kláštore prístupný len mníchom lat.
pastofórium gréc. archit.
sanktuárium lat. cirk.
tabernákulum výklenok na schránku so svätou hostiou vedľa oltára, do 1563; p. pri výklenku pre oltár, pri apside, starokresťanské a ortodoxné kostoly lat. zried.
diakonikon p. pri výklenku na oltár, pri apside, pre diakonov, južná časť pastofória gréc. archit.
prothesis -tez- p. pri výklenku na oltár, pri apside, na poskytovanie darov, starokresťanské a ortodoxné kostoly; severná časť pastofória gréc. archit.
exedra výklenok pre oltár na konci chóru, najmä polkruhový a pod. gréc. archit.
apsidiola malá al. vedľajšia apsida gréc. archit.
sedília výklenok so sedadlom na južnej stene chóru gotického kostola al. na prízemí stredovekého meštianskeho domu, uzavretý oblúkom na konzolách al. stĺpikoch lat. archit.
armárium nika vedľa oltára na úschovu kostí, relikvií a sviatostí lat. cirk.
mihráb výklenok v stĺpovej sieni mešity na uloženie a čítanie koránu arab. archit.
bema vyvýšené miesto pre kňaza v ranokresťanských a byzantských chrámoch gréc. archit.
kibla p. v mešite na uloženie koránu arab.
kába pútnické miesto moslimov, hlavná islamská svätyňa s čiernym kameňom arab.
tonzúra vyholené al. vystrihané miesto na temene hlavy u mníchov, katolíckych kňazov a pod. lat. cirk.
Achillova päta zraniteľné miesto porovnaj miesto 1 priestranstvo

príslušník

aktivista p. organizácie, činorodý, iniciatívny spolupracovník, pomocník lat.
prétorián oddaný stúpenec, prisluhovač, pätolízač lat. pren. pejor.
ligista člen združenia, spolkovej organizácie, spolku, zväzu tal. špan. zried.
lobista člen skupiny ľudí ovplyvňujúcej poslancov angl.
minister člen vlády poverený vedením ústredného správneho úradu v určitom odbore lat.-franc. porovnaj minister
redaktor lat.-franc.
editor člen redakcie lat.
šéfredaktor hlavný, vedúci redaktor franc.
akademik člen vrcholnej ústrednej vedeckej, vzdelávacej a pod. inštitúcie, akadémie gréc.
skaut p. organizácie zameranej na výchovu mládeže vo vzťahu k prírode angl.
rover starší p. skautskej organizácie angl.
woodcrafter vudkra- p. odnože skautingu založenej E. T. Setonom, vychovávajúcej k všestrannému zdokonaľovaniu človeka pobytom v prírode, zálesák angl.
forvard p. útočného radu hráčov, útočník vo futbale, hádzanej a pod. angl. šport.
komparzista franc.-tal.
štatista člen zboru hercov vystupujúcich v hromadných scénach, spoločne lat.-nem. div. film.
prímista člen skupiny prvých huslí lat. hud.
p. rodiny, rodu:
antecedent predchádzajúci p. rodiny, predok lat.
benjamín najmladší p. rodiny al. určitej spoločnosti vl. m. bibl.
patriarcha najstarší p. rodiny, hlava rodiny, rodu, praotec gréc. pren.
nestor vl. m.
senior najstarší p. spoločnosti, spoločenstva, staršina lat.
vogt staršina dedinskej občiny v Poľsku poľ. hist.
princ nevládnuci p. panovníckeho al. kniežacieho rodu, syn panovníka franc.-nem. porovnaj následník
polit. smeru a pod.:
reformista stúpenec hnutia usilujúceho sa o zmenu, úpravu smerujúcu k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat.
reformista stúpenec smeru v robotníckom hnutí uprednostňujúcom reformy, úpravy smerujúce k lepšiemu stavu bez zmeny podstaty existujúceho stavu lat.
revizionista prívrženec smeru usilujúceho sa o preskúmanie a zmenu zásad marxizmu lat. polit.
radikál prívrženec smeru usilujúceho sa o rýchle a zásadné zmeny a riešenia od základov lat.
revolucionár prívrženec revolúcie, zásadnej zmeny, prevratu, zvrhnutia starého a nastolenia nového poriadku aj násilím lat.
jakobín rázny, rozhodný, dôsledný revolucionár franc. vl. m. pren.
neofyt horlivý al. nový vyznávač určitého názoru gréc.
tradicionalista zástanca zvykov, spôsobov, názorov prechádzajúcich z pokolenia na pokolenie lat.
fundamentalista prívrženec náb. al. polit. smeru lipnúceho na pôvodnom učení, odmietajúceho, aj násilne, zmenu pôvodného učenia a prispôsobenie novým pomerom, nezmieriteľného k iným názorom lat.
islamista islamský fundamentalista arab. hovor. publ.
revanšista prívrženec hnutia hlásajúceho odplatu, odvetu za porážku franc.-nem.
anarchista prívrženec polit. smeru odmietajúceho organizovanú štátnu moc, práv. poriadok a pod., hlásajúceho neobmedzenú slobodu jednotlivca gréc.
internacionalista prívrženec hnutia usilujúceho sa o medzinárodné riešenie svetových a oblastných otázok a problémov lat.
narodnik prívrženec polit. hnutia v Rusku snažiaceho sa o odstránenie samoderžavia a modernizáciu spoločnosti, opierajúceho sa o roľníctvo rus. hist.
nacionalista prívrženec polit. smeru jednostranne zdôrazňujúceho význam národa, vychádzajúceho z presvedčenia o výnimočnosti vlastného národa lat.
ultranacionalista prívrženec krajného nacionalizmu lat.
šovinista prívrženec krajného nacionalizmu spojeného s nenávisťou k iným národom, slepo presvedčený o nadradenosti vlastného národa vl. m.
separatista prívrženec hnutia presadzujúceho územné, kultúrne a pod. oddelenie, odlúčenie lat.
izolacionista prívrženec politiky presadzujúcej neúčasť určitého štátu na medzinárodných udalostiach a konfliktoch tal.-franc.
pacifista prívrženec smeru al. hnutia odmietajúceho vojnu a stavajúceho sa za zachovanie mieru za každú cenu lat. polit.
iredentista prívrženec hnutia národnostnej menšiny za spojenie územia ňou obývaného so susednou krajinou toho istého národa tal. polit.
maďarón pomaďarčený p. nemaďarského národa, pomaďarčený Nemaďar vl. m. pejor.
feminista prívrženec hnutia za zrovnoprávnenie žien s mužmi, bojovník za práva žien, častejšie feministka lat.
sufražetka prívrženec hnutia za polit. práva žien, najmä za volebné právo angl. hist.
monarchista gréc.
rojalista prívrženec vlády, štátu na čele s panovníkom franc.
republikán stúpenec vlády, zriadenia s orgánmi štátnej moci volenými na určité obdobie lat.-franc.
unionista prívrženec úsilia o zjednotenie, jednotu, spojenie lat.
federalista prívrženec štátneho zriadenia založeného na zväzku dvoch al. viacerých štátov do jedného spoločného štátu lat. polit.
eurokrat prívrženec vlády európskych správnych orgánov a organizácií nad európskymi štátmi v Európskej únii vl. m. + gréc.
eurofil prívrženec začlenenia do európskych orgánov a organizácií vl. m. + gréc. publ.
technokrat prívrženec vlády technikov a sociálnej vrstvy najvyšších riadiacich pracovníkov v riadení hospodárstva gréc.
slavianofil prívrženec hnutia vyzdvihujúceho spoločnosť budovanú na pravoslávnych základoch, Rusko, 19. st. rus. + gréc.
pansláv prívrženec hnutia za spojenie slovan. národov pod vládou rus. cára gréc. + vl. m. polit.
sionista prívrženec žid. nacionalistického hnutia pôvodne za založenie žid. štátu v Palestíne hebr. vl. m.
oranžista prívrženec strany v Holandsku usilujúcej sa o monarchiu, 17. – 18. st. vl. m. hist.
ghibellin prívrženec cisára v Taliansku a Nemecku proti pápežovi, 13. – 15. st. tal. vl. m. hist.
guelf prívrženec pápeža v Taliansku a Nemecku proti cisárovi, 13. – 15. st. nem. vl. m.-tal. hist.
unionista stúpenec Severu počas amer. občianskej vojny lat. hist.
federalista stúpenec Juhu počas amer. občianskej vojny lat. hist.
pankáč angl.
punk pank
punker panker
panker stúpenec hnutia mládeže prejavujúceho protispoločenský postoj najmä vonkajšími znakmi, úpravou vlasov a pod., od 70. rokov 20. st. angl. hovor.
hippie -pi angl.
hipisák stúpenec únikového, protestného hnutia západnej, najmä amer. mládeže, vyznačujúci sa výstredným oblečením, správaním, prípadne používaním drog, 2. polovica 60. rokov angl. slang.
skinhead -hed
skín st